Zeggenschap en regie Thema’s

 • Netwerk EMB dagbesteding

  Gepubliceerd op: 17 juni 2013 - door: Platform EMG

  De deelnemers van dit netwerk kwamen op dinsdagmiddag 12 juni in Utrecht bijeen. Het onderwerp voor deze middag was de methodiek Active Support. Martin de Vor, o.a. trainer Active Support, heeft de aanwezige op een prettige wijze vertrouwd gemaakt met de werkwijze van Active Support. Het is een manier van werken, waardoor personen met EMB een stukje eigen regie krijgen. Het netwerk EMB dagbesteding komt op 10 september en 19 november 2013 weer bijeen. Zie voor informatie over deze bijeenkomsten de kalender op de onze website

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA: , ,

 • EMB Congres 2013 “eigen invloed”

  Gepubliceerd op: 02 mei 2013 - door: Platform EMG

  Op de eerste lentedag van dit jaar organiseerden het platform EMG samen met het Kennisplein Gehandicaptensector in Zwolle het EMB Congres ’Eigen Invloed’. Buiten was het behoorlijk koud, geen eerste ‘lente- tekenen’ te ontdekken. Maar binnen overheerste het lente-gevoel, veel vrolijke en opgewekte mensen, ‘eager’ om kennis te delen over ‘hun doelgroep’: mensen met een ernstige meervoudige beperking.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • EMB Congres 2013 ‘Eigen invloed’

  Gepubliceerd op: 17 april 2013

  Op donderdag 21 maart 2013 organiseerden het Platform EMG en het Kennisplein het jaarlijkse EMB Congres in Zwolle. Het thema was deze keer ‘Eigen invloed’.

  Lees meer

  RUBRIEK: EMB Congressen | THEMA: ,

 • Oproep: Delen van initiatieven over vergroten van eigen invloed voor personen met EMB

  Gepubliceerd op: 29 maart 2013 - door: Platform EMG

  Dit jaar staat besteedt het Platform EMG aandacht aan het thema: vergroten van eigen invloed voor personen met EMB. Het inspirerende EMBcongres op 21 maart 2013 was hiervoor de aftrap. Wat ga jij doen of doe je al om de eigen invloed van personen met EMB te vergroten? Ook willen we aandacht besteden aan de dilemma’s die je hierin tegenkomt. Wil je praktijkvoorbeelden of ervaringsverhalen hoe klein deze ook zijn met de deelnemers van het Platform EMG delen? Stuur dit op naar info@emgplatform.nl

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Vooraankondiging Werkplaats: EMB en vergroten van eigen invloed

  Gepubliceerd op: 29 maart 2013 - door: Platform EMG

  Op het EMBcongres ‘eigen invloed’ 2013 is bekend gemaakt dat Nutsohra dit jaar financiën beschikbaar heeft gesteld voor de werkplaats:

  ‘Vergroten van eigen invloed en regie voor en door mensen met ernstig meervoudige beperkingen’

  De verwachting is dat de ideeën voor de werkplaatsen in mei ingediend kunnen worden en dat uit de inzendingen ideeën worden geselecteerd die worden uitgenodigd om hun werkplaatsidee verder uit te werken in een projectvoorstel.

  Dus ga snel aan de slag met een idee voor deze werkplaats of grijp deze kans aan om een lang gekoesterd idee werkelijkheid te laten worden.

  Binnen 14 dagen staat de volledige informatie voor het indienen van het idee van de website van het Kennisplein en Platform EMG

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA: ,

 • Geslaagd EMB Congres

  Gepubliceerd op: 28 maart 2013 - door: Platform EMG

  Op 21 maart 2013 hebben het Platform EMG en het Kennisplein Gehandicaptensector het EMB Congres ‘Eigen invloed’ in Zwolle georganiseerd. Dit was het derde jaar voor het EMBcongres en wederom kijken we terug op een zeer geslaagde dag.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA: ,

 • Leernetwerkbijeenkomst Zeggenschap & Inclusie

  Gepubliceerd op: 02 maart 2013 - door: Platform EMG

  Op 31 januari vond in de Colour Kitchen te Utrecht de tweede leernetwerkbijeenkomst plaats van het project ‘Zeggenschap & Inclusie van mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)’. Ook het Platform EMG doet mee aan dit leernetwerk. Het project Zeggenschap & inclusie wil bereiken dat mensen met ernstig meervoudige beperkingen meer zeggenschap hebben over hun eigen leven en een gelijkwaardiger positie in de maatschappij innemen.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA: ,

Steun het Platform EMG en word ook donateur!