Netwerk

 • Netwerk EMB Managers en CCE praten over Meerzorg

  Gepubliceerd op: 24 september 2013 - door: Platform EMG

  Op woensdag 11 september kwam het netwerk EMB managers bijeen. Op verzoek van de managers waren medewerkers van het CCE uitgenodigd om in gesprek te gaan over Meerzorg voor de personen met EMB. Glasharde criteria voor het beoordelen van de Meerzorg zijn niet te geven, maar het gesprek gaf wel verduidelijking over de beoordeling van aanvragen.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Oproep: Bijdragen aan de Kennismarkt: ‘Participatie als uitdaging’?

  Gepubliceerd op: 10 juni 2013 - door: Platform EMG

  De jaarlijkse Kennismarkt van de gehandicaptensector vindt plaats op maandag 18 november 2013. Dit jaar met één inhoudelijk en actueel onderwerp: ondersteuning bij participatie. Lever nu je bijdrage aan! Er is ruime gelegenheid om zelf een actieve bijdrage aan deze dag te leveren en uw kennis, product of goed voorbeeld aan het werkveld te presenteren en gericht feedback te vragen van deelnemers aan de dag. Bekijk de verschillende vormen om uw bijdrage te leveren. U kunt uw actieve bijdrage tot uiterlijk 15 augustus indienen.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Netwerk bijeenkomst Managers: stille bezuinigingen bij EMB

  Gepubliceerd op: 29 maart 2013 - door: Platform EMG

  Het netwerk managers EMB maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen van de financiëring voor personen met EMB en gaan de stille bezuinigingen onder de aandacht brengen. Praktijkvoorbeelden van stille bezuiningen of van te weinig financiëring voor verantwoorde zorg voor personen met EMB zijn van harte welkom bij info@emgplatform.nl

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Netwerk EMB Managers

  Gepubliceerd op: 02 januari 2013 - door: Platform EMG

  De deelnemers van het netwerk EMB Managers hebben op 19 december een bezoek gebracht aan de RTD het Dorp in Arnhem. Zij bezochten twee modelwoningen in het Dorp van Siza, waarin de vele mogelijkheden van domotica te zien zijn.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA: ,

 • Platform EMG en Lecso: Netwerk zorg en onderwijs

  Gepubliceerd op: 30 oktober 2012 - door: Platform EMG

  Op woensdag 3 oktober zijn de deelnemers van het netwerk zorg en onderwijs bij elkaar geweest. Het was een inspirerende bijeenkomst waar mooie voorbeelden werden gepresenteerd van zorg en onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Tijdschrift Markant zoekt nieuw lid redactiecommissie

  Gepubliceerd op: 05 oktober 2012 - door: Platform EMG

  De redactiecommissie van Markant zoekt met ingang van 1 januari 2013 een nieuw lid. Deze commissie attendeert de redactie op belangrijke feiten en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg en evalueert verschenen nummers. Het Platform EMG zou het mooi vinden als een redactielid betrokken is bij de mensen met een ernstige meervoudige beperking. Wie heeft belangstelling?

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Bestuursleden gezocht bij De BOSK!

  Gepubliceerd op: 05 oktober 2012 - door: Platform EMG

  De BOSK is op zoek naar actieve mensen die betrokken willen zijn bij de leiding over een krachtige organisatie van bijzondere mensen. Om nieuwe en vrijgekomen plekken in het bestuur in te vullen, zoeken wij daarom nieuwe bestuursleden die kunnen besturen, die van aanpakken weten en die een lichamelijke handicap hebben of affiniteit met de doelgroep hebben of met de doelgroep EMB/MCG.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

Steun het Platform EMG en word ook donateur!