Netwerk

 • Netwerk EMB Zorg en Onderwijs

  Gepubliceerd op: 04 maart 2017

  De net- en werkgroep EMB zorg en onderwijs stelt zich ten doel ontwikkelingen in onderwijs en zorg voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen te volgen en kennisuitwisseling landelijk en in de dagelijkse praktijk te stimuleren en te ondersteunen. De werkgroep brengt kennis en ervaring bijeen.

  Lees meer

  RUBRIEK: Kenniskringen en Netwerken | THEMA:

 • Netwerk EMB managers

  Gepubliceerd op: 25 februari 2017

  Het netwerk EMB managers is gestart in 2010 en zet boeiende, actuele thema’s op de agenda zoals geïntegreerde dagbesteding en de extra zorgzwaartetoeslag.

  Lees meer

  RUBRIEK: Kenniskringen en Netwerken | THEMA: , ,

 • Stimuleren van kennisoverdracht rond EMB door Platform EMG

  Gepubliceerd op: 30 juli 2014 - door: Platform EMG

  Dit bericht is voor de deelnemers van de Kenniskringen en Netwerken van het Platform EMG. Lees meer over hoe u mee kunt doen aan de ‘Aanvraag van idee naar werkplaats voor 2015’.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Bijeenkomst netwerk EMB dagbesteding 28 januari 2014

  Gepubliceerd op: 09 januari 2014 - door: Platform EMG

  Op 28 januari 2014 vindt de bijeenkomst van het netwerk EMB dagbesteding plaats. Tijd: 10.00 uur-14.30 uur. Locatie: het Platform EMG in Utrecht. Op deze dag gaan deelnemers aan de slag met actuele onderwerpen en vragen. Geen uitnodiging ontvangen en heb je wel belangstelling? Neem dan contact op met Sarah van den Brink redactie@platformemg.nl

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Netwerk EMB Managers

  Gepubliceerd op: 28 november 2013 - door: Platform EMG

  Op woensdag 27 november 2013 kwam het netwerk EMB managers bijeen. De aanwezigen gaven aan dat de ZZP 8 niet toereikend is voor de basiszorg voor personen met EMB. De verzorging kan geboden worden, maar niet de ondersteuning en begeleiding die nodig is voor het welbevinden van deze personen. Het netwerk EMB managers maakt een basisdocument voor de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding aan mensen met EMB. Dit basisdocument willen de managers bespreken met directies, raden van bestuur, VGN, VWS , en anderen. De nieuwe afspraken voor Langdurige Intensieve Zorg bieden kansen voor nieuwe financiële afspraken. Voor tips of vragen info@platformemg.nl

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws

 • Netwerk EMB zorg en onderwijs: bewegen

  Gepubliceerd op: 21 oktober 2013 - door: Platform EMG

  Tweemaal per jaar komen de deelnemers van het netwerk EMB zorg en onderwijs bijeen. Op woensdag 9 oktober 2013 stond het thema bewegen met EMB centraal. Hanne Cools van de ‘klas beweegt’ en Astrid Cornelissen met Moniek Romme ‘de kracht van eenvoud’ (Cello) gaven beiden een presentatie over hoe twee beweegprojecten voor personenn met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) tot een samenwerking zijn gekomen.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA: ,

 • De Kennismarkt: ondersteuning bij participatie

  Gepubliceerd op: 08 oktober 2013 - door: Platform EMG

  De jaarlijkse Kennismarkt van de gehandicaptensector vindt plaats op maandag 18 november 2013. Dit jaar met één inhoudelijk en actueel onderwerp: ondersteuning bij participatie. Lever nu je bijdrage aan! Er is ruime gelegenheid om zelf een actieve bijdrage aan deze dag te leveren en uw kennis, product of goed voorbeeld aan het werkveld te presenteren en gericht feedback te vragen van deelnemers aan de dag. Bekijk de verschillende vormen om uw bijdrage te leveren. U kon uw actieve bijdrage tot uiterlijk 15 augustus indienen.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

Steun het Platform EMG en word ook donateur!