Managers

 • Netwerk EMB managers

  Gepubliceerd op: 25 februari 2017

  Het netwerk EMB managers is gestart in 2010 en zet boeiende, actuele thema’s op de agenda zoals geïntegreerde dagbesteding en de extra zorgzwaartetoeslag.

  Lees meer

  RUBRIEK: Kenniskringen en Netwerken | THEMA: , ,

 • Netwerk EMB Managers

  Gepubliceerd op: 28 november 2013 - door: Platform EMG

  Op woensdag 27 november 2013 kwam het netwerk EMB managers bijeen. De aanwezigen gaven aan dat de ZZP 8 niet toereikend is voor de basiszorg voor personen met EMB. De verzorging kan geboden worden, maar niet de ondersteuning en begeleiding die nodig is voor het welbevinden van deze personen. Het netwerk EMB managers maakt een basisdocument voor de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding aan mensen met EMB. Dit basisdocument willen de managers bespreken met directies, raden van bestuur, VGN, VWS , en anderen. De nieuwe afspraken voor Langdurige Intensieve Zorg bieden kansen voor nieuwe financiële afspraken. Voor tips of vragen info@platformemg.nl

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws

 • Netwerk EMB Managers en CCE praten over Meerzorg

  Gepubliceerd op: 24 september 2013 - door: Platform EMG

  Op woensdag 11 september kwam het netwerk EMB managers bijeen. Op verzoek van de managers waren medewerkers van het CCE uitgenodigd om in gesprek te gaan over Meerzorg voor de personen met EMB. Glasharde criteria voor het beoordelen van de Meerzorg zijn niet te geven, maar het gesprek gaf wel verduidelijking over de beoordeling van aanvragen.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Nieuwe editie masterclass Kennismanagement in 2014

  Gepubliceerd op: 12 augustus 2013 - door: Platform EMG

  In 2014 wordt de Nieuwe editie masterclass Kennismanagement georganiseert. Veel waardevolle kennis en ervaring rond mensen met ernstige verstandelijke beperking/handicap (EMB/EMG) zit in de hoofden van de begeleiders, leerkrachten en ouders, die niet verloren mag gaan. Hoe gebruik je deze kennis en ervaring binnen de organisatie en daar buiten? De masterclass Kennismanagement in de gehandicaptenzorg is bedoeld voor medewerkers die zich binnen hun instelling actief met kennisbeleid bezighouden. Bijvoorbeeld directeuren/managers van expertisecentra, directiesecretarissen, opleidingsfunctionarissen, onderzoekscoördinatoren en kwaliteitscoördinatoren.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Netwerk bijeenkomst Managers: stille bezuinigingen bij EMB

  Gepubliceerd op: 29 maart 2013 - door: Platform EMG

  Het netwerk managers EMB maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen van de financiëring voor personen met EMB en gaan de stille bezuinigingen onder de aandacht brengen. Praktijkvoorbeelden van stille bezuiningen of van te weinig financiëring voor verantwoorde zorg voor personen met EMB zijn van harte welkom bij info@emgplatform.nl

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Netwerk managers: samenwerking ROC

  Gepubliceerd op: 04 oktober 2012 - door: Platform EMG

  Het netwerk managers kwam op woensdag 19 september 2012 bijeen bij Mayekehiem in Sint Nicolaasga. Deze keer werd uitgebreid stil gestaan bij de samenwerking met het ROC. Maykehiem heeft met het ROC voor de BBL-ers en BOL-ers een inhoudelijk goed traject vastgelegd.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

 • Ervaringsverhaal deelnemer Netwerk EMB Managers

  Gepubliceerd op: 09 juli 2012 - door: Platform EMG

  Gert Wubs, deelnemer van het Netwerk EMB managers, vertelt zijn ervaringsverhaal van werken in de gehandicaptenzorg. Het Netwerk EMB managers is gestart in 2010 en zet boeiende, actuele thema’s op de agenda zoals geïntegreerde dagbesteding en de extra zorgzwaartetoeslag.

  Lees meer

  RUBRIEK: Nieuws | THEMA:

Steun het Platform EMG en word ook donateur!