Zorg in ziekenhuizen aan mensen met een (complexe) verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Gepubliceerd op: 03 augustus 2020

De internist zag dat hij niet standaard was en dat hij geen standaard verzorging nodig had. Het is dus heel persoonsafhankelijk welke arts je treft.’

Een vader over de zorg in het ziekenhuis aan zijn zoon met een lichamelijke beperking. Volgens patiënten, ouders en naasten is het meest prominente probleem dat de zorg bij opname van mensen met een ernstige of complexe lichamelijke en/of verstandelijk beperking in ziekenhuizen niet goed is omdat deze onvoldoende aansluit bij de noodzakelijke behoeften van (de naasten van) de patiënt. Dit speelt zowel bij mensen die thuis wonen (met zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)) en bij mensen die in een instelling wonen.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Significant Public onderzoek gedaan welke knelpunten er zijn wanneer mensen met een (complexe) verstandelijke en/of lichamelijke beperking worden opgenomen in het ziekenhuis. Naast inzichten in de aard van de problematiek zijn er goede voorbeelden opgehaald en oplossingsrichtingen gegeven. Lees meer

 

Publicatie type:

Steun het Platform EMG en word ook donateur!