Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan

Gepubliceerd op: 15 augustus 2012

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) heeft in samenwerking met deskundigen uit het werkveld een vragenlijst ontwikkeld die nu ook online beschikbaar is. Met de vragenlijst kunnen zorgverleners op systematisch wijze de leefsituatie van een persoon met een ernstige meervoudige beperking (EMB) in beeld brengen.

De lijst kan ook gebruikt worden om bijzondere zorgvragen zichtbaar te maken. Bovendien biedt de lijst aanknopingspunten voor de richting van de gewenste zorg en ondersteuning. In de praktijk blijkt dat deze veel toegevoegde waarde heeft voor zorgverleners, familie en naasten van mensen met EMB.

Ook voor andere doelgroepen
Het instrument is ontwikkeld voor mensen met EMB, maar is ook goed bruikbaar voor andere doelgroepen. Denk aan mensen die sterk internaliserend gedrag vertonen, mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) of mensen met ernstige en/of meervoudige beperkingen van wie de ontwikkelingsleeftijd wat hoger ligt dan bij mensen met EMB.

Kijk op de website van het CCE voor de vragenlijst.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!