Visie op participatie van kinderen met EMB

Gepubliceerd op: 27 augustus 2012

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet die gericht is op meedoen. Om kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) mee te laten doen is het nodig dat de sociaal pedagogisch hulpverleners (SPH’ers) die hen begeleiden hun handelen zo vorm geven dat dit meedoen gerealiseerd wordt. Het professioneel handelen van de SPH’er wordt bepaald door de visie van de SPH’er. Deze scriptie draagt bij aan het vormen van een visie om meedoen van kinderen met EMB te realiseren.

Lees hier de scriptie ‘Visie op participatie van kinderen met een ernstig meervoudige beperking’.

Auteur(s): Hessels-Marskamp, B.
Jaar van uitgave: 2012

Steun het Platform EMG en word ook donateur!