Verbetering van de zorg voor kinderen met EMB door middel van het MOVE-curriculum.

Gepubliceerd op: 08 augustus 2012

De MOVE (oorspronkelijk uit Amerika; Mobility Opportunities Via Eduction) methode gaat ervan uit dat het belangrijk is om kinderen met een ernstige meervoudige beperking zoveel mogelijk te laten bewegen, ongeacht hun beperkingen. Dit gebeurt met ondersteuning van hulpmiddelen en beslaat drie gebieden: anatomisch (o.a. soepeler maken van gewrichten), motorisch (zelf kunnen zitten, staan) en functioneel (leren eten, drinken, spelen, communiceren). De MOVE methode werd bij Stichting Ipse geïntroduceerd.

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen werd onderzocht hoe effectief de methode is en het bleek dat de beste effecten werden behaald op motorisch niveau. Dit maakt de methode bruikbaar om in de praktijk mee te werken.

Het Rapport is op te vragen bij het secretariaat van het Expertisecentrum van Ipse

  • (015) 310 22 45.
Auteur(s): Putten, A. van der
Jaar van uitgave: 2004
Uitgegeven door: Delft, Ipse

Steun het Platform EMG en word ook donateur!