Showcase; moeilijk verstaanbaar gedrag

Gepubliceerd op: 15 augustus 2012

Deze factsheet is opgesteld naar aanleiding van een korte studie Belevingsgerichte Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten met Moeilijk Verstaanbaar Gedrag.

‘Op relatief kleine schaal wordt binnen De Twentse Zorgcentra (zorg- en dienstverlening aan verstandelijk gehandicapten) al een aantal jaren gewerkt met zogenoemde ‘belevingsgerichte zorg’. Het betreft een methode van werken waarbij de belevingswereld van de cliënt het uitgangspunt is voor het handelen van de medewerker. Ervaringen van cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers leren ons dat deze wijze van zorgverlening ons kan helpen om enerzijds te werken aan het verhogen van cliënt- en medewerkertevredenheid en anderzijds de kosten beter te beheersen’.

In deze factsheet wordt een antwoord gezocht op de vraag voor de Twentse Zorgcentra of, en zo ja, in welke vorm belevingsgerichte zorg in de organisatie een bredere toepassing rechtvaardigt.

Lees hier de factsheet Twentse Zorgcentra, geschreven door Rob Boer

Steun het Platform EMG en word ook donateur!