Richtlijn reflux

Gepubliceerd op: 08 augustus 2012

Gastro-oesofageale refluxziekte komt zeer veel voor bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Omdat mensen uit deze doelgroep niet duidelijk hun klachten kunnen aangeven, wordt deze problematiek vaak over het hoofd gezien en veel te laat gediagnosticeerd.

ZonMw en het Ministerie van VWS financierden een project over de ontwikkeling van een deelrichtlijn voor verzorgers, die naast medisch personeel een belangrijke rol spelen in een goede onderkenning en aanpak van reflux.

Lees Het rapport deel 1 Refluxziekte en Het rapport deel 2 Achtergronden en verantwoording.

Auteur(s): Nivel
Jaar van uitgave: 2008
Uitgegeven door: Utrecht: Nivel

Steun het Platform EMG en word ook donateur!