Publicatie over VN-Verdrag en onderzoek

Gepubliceerd op: 01 augustus 2015

Naar verwachting zal eind 2015 het ‘VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap’ door Nederland worden geratificeerd. Dit Verdrag geeft de Nederlandse Staat allerlei verplichtingen, waaronder die tot het uitvoeren van onderzoek. Ook los van die verplichtingen is het Verdrag een inspirerend en nuttig kader voor kennisontwikkeling op velerlei gebied. 

In een eigen studie heeft Kalliope Consult de verplichtingen en aanzetten tot onderzoek en kennisontwikkeling vanuit het VN-Verdrag op een rij gezet. Van de verplichtingen wordt artikelsgewijs een overzicht gegeven, de aanzetten tot onderzoek worden in acht concrete voorbeelden geïllustreerd. Op diverse plaatsen zijn links gegeven naar andere relevante documenten en bronnen. Ook wordt een verbinding gelegd met het NPG (Nationaal Programma Gehandicapten) dat onlangs van start ging en, zo laat deze studie zien, veel van zijn uitgangspunten met die van het VN-Verdrag deelt.

Bekijk hier de publicatie. Zij is eveneens te downloaden op de website (www.kalliopeconsult.nl), die met betrekking tot het VN-Verdrag ook nog andere publicaties bevat.

Auteur(s): Dr. M.I.M. Schuurman
Jaar van uitgave: 2015

Steun het Platform EMG en word ook donateur!