Publicaties en Materialen Organisatie: Overig

U vindt hier een overzicht van publicaties en materialen. U kunt hierboven een selectie maken door een organisatie te kiezen. U kunt het overzicht beperken of uitbreiden door hieronder te kiezen voor een specifiek publicatietype. De lijst is alfabetisch gerangschikt op titel. U kunt ook kiezen voor een rangschikking op auteur of jaar van uitgave. Met 'oplopend' en 'aflopend' kunt u de volgorde beinvloeden.

Organisatie:
Toon:
Sorteer op:
Sorteer richting:
 • Hulpmiddelen bij de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking

  Gepubliceerd op: 19 november 2013

  Het NIVEL heeft een handreiking uitgebracht voor zorgverleners over besluitvorming in de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor familie is er een brochure die kan helpen bij de besluitvorming. Lees meer hierover of download gratis de handreiking(en).

  Lees meer
 • Handreiking: Sociaal-emotionele ontwikkeling

  Gepubliceerd op: 08 oktober 2013

  In de handreiking: ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling, Omschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijl ‘ wordt een omschrijving gegeven van de verschillende fasen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Als uitgangspunt worden de fasen van de sociaal-emotionele ontwikkeling genomen zoals beschreven door Prof. dr. A. Dosen.

  Lees meer
 • Handreiking: Hechting, Basisveiligheid, Basisvertrouwen, Begeleiding en Behandeling

  Gepubliceerd op: 08 oktober 2013

  De handreiking: Hechting, Basisveiligheid, Basisvertrouwen, Begeleiding en behandeling is bedoelt voor begeleiders en behandelaars (o.a. begeleiders en behandelaars van personen met EMB) . In de handreiking wordt van de sociaal-emotionele ontwikkeling de hechtingsfase, nader uitgewerkt.

  Lees meer
 • Stop!Contact?

  Gepubliceerd op: 22 april 2013

  De basis voor goede zorg is een goed contact. Maar dat is niet zo eenvoudig. Door de werkdruk, door fysieke of psychische beperkingen bij de cliënt of wellicht ongeduld bij jezelf lukt het soms niet goed. Daar valt veel aan te doen. In het ZonMw project Stop!Contact? worden handreikingen geboden voor lessen en trainingen, maar […]

  Lees meer
 • Toezichthoudende domotica

  Gepubliceerd op: 15 januari 2013

  Deze handreiking beoogt zorginstellingen voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking te ondersteunen bij een zorgvuldige en verantwoorde toepassing van domotica.

  Lees meer
 • Mijn kind wordt 18 jaar, wat moet ik regelen?

  Gepubliceerd op: 11 oktober 2012

  Als je kind 18 jaar wordt, kan er het een en ander veranderen op het gebied van zorg, wonen, financiën, verzekeringen etc. Welke veranderingen spelen een belangrijke rol als je kind 18 jaar wordt? De BOSK heeft hier een handig overzicht voor gemaakt.

  Lees meer
 • Implementatie en evaluatie van communicatiepaspoorten voor personen met EMB

  Gepubliceerd op: 14 september 2012

  Communicatiepaspoorten werden reeds voor uiteenlopende doelgroepen uitgewerkt en ook Multiplus probeerde de afgelopen jaren de ontwikkeling van communicatiepaspoorten voor personen met EMB te stimuleren en te ondersteunen (zie vorige nieuwsbrieven). Op basis van literatuur en eigen ervaringen heeft Multiplus een eenvoudige handleiding geschreven, voor wie op zoek is naar achtergrondinformatie en zelf communicatiepaspoorten voor personen met EMB wil ontwikkelen.

  Lees meer

Steun het Platform EMG en word ook donateur!