Landelijke dag MCG 2006 – Help(t) Communicatie?!

Gepubliceerd op: 03 maart 2012

Helpt communicatie? 

Met deze vraag en stelling organiseerde de BOSK werkgroep Spraak/Taalstoornissen in samenwerking met de FOSS en het Platform EMG en de BOSK-werkgroep Onderwijs op 18 november 2006 een bijeenkomst voor ouders en andere belangstellenden.

Een brede samenwerking juist vanwege het karakter van het onderwerp. Communicatie is de laatste tijd een “populair” onderwerp. Dit klinkt enigszins oneerbiedig, maar niets is minder waar. Er is gelukkig veel aandacht voor communicatie. Communicatie is meer dan spraak en letters, dit besef is duidelijk waardoor er een wereld van mogelijkheden is om te communiceren. Kleuren, geuren, geluid, maar ook picto’s, gebaren etc.

Techniek: dankzij de computertechnologie is er in twintig jaar tijd ook ongelooflijk veel veranderd. Geheugencapaciteit, spraakuitvoer, slimme software, verkleining van apparatuur zijn slechts enkele voorbeelden.

Toch is niet alles even positief: communicatie als serieus studieonderwerp ontbreekt in veel opleidingen of wordt terloops behandeld. Niet alleen de logopedist of de orthopedagoog, maar ook de verzorgers, en dus ook ouders,  zijn gebaat bij kennis over de mogelijkheden op het gebied van communicatie.

Dankzij de toenemende belangstelling voor communicatie neemt het aantal “methoden, visies en benaderingswijzen”  ook toe en dat maakt het niet duidelijker voor professionals en ouders.

Publicaties over Gefaciliteerde Communicatie, een methodiek waardoor kinderen met ernstige spraak- en taalstoornissen en beperkte ontwikkelingsmogelijkheden tot veel meer in staat lijken te zijn dan ouders en begeleiders ooit vermoedden hebben geleid tot de keuze voor het thema-onderwerp.

Ouders vragen zich af wat de ontwikkelingsmogelijkheden van hun eigen kind zijn en of er wellicht ook andere benaderingswijzen zijn die de communicatie van en met  hun kind kunnen ondersteunen.

De discussie raakt een breder vraagstuk over communicatiemogelijkheden, namelijk hoe vast te stellen wat de mogelijkheden zijn en hoe deze te ontwikkelen.
De verslagen en samenvattingen (Pdf)*:

Lees ook het verslag op de BOSK website.

Jaar van uitgave: 2006

Steun het Platform EMG en word ook donateur!