Ipse de Bruggen: optimale incontinentiezorg door innoveren

Gepubliceerd op: 13 augustus 2013

Er is veel vooruitgang op het gebied van de zorg voor mensen met een beperking. Toch zijn innovaties in de gehandicaptenzorg nog geen gemeengoed. Zeker wanneer we het over technologische innovaties hebben. Gelukkig zijn er zorginstellingen die op dit gebied vooruitlopen. Een van deze zorginstellingen is Ipse de Bruggen. Zij zoeken continu naar manieren om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zo ook op het gebied van de incontinentiezorg.

De innovatie en het resultaat
De innovatie? Sensotive. Het resultaat? Een verbetering van de kwaliteit van de incontinentiezorg en een vermindering van de directe en indirecte lasten.

Ipse de Bruggen
Zorginstelling Ipse de Bruggen biedt bijzondere zorg aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Zuid-Holland. Zowel jonge als oude mensen kunnen bij Ipse de Bruggen terecht voor ondersteuning in het dagelijks leven. Van wonen, werken en leren tot recreëren. Ipse de Bruggen is altijd op zoek naar manieren om de zorg te verbeteren. Vanuit die gedachte werkt Ipse de Bruggen sinds januari 2012 samen met zorginnovator Salusion aan een uniek project: de invoering van een nieuwe innovatie in de incontinentiezorg.

Sensotive: verhoogt de kwaliteit van zorg bij incontinente cliënten
Sensotive, het nieuwe innovatieve product van Salusion, helpt zorgverleners om incontinentieverbanden op het juiste moment te verschonen. Het product bestaat uit een sensorsticker en een scanner. De dunne sensorsticker wordt in het incontinentieverband geplakt en meet daar de verzadiging van het verband. Met de draagbare scanner controleren zorgverleners vervolgens eenvoudig en zonder de cliënt te hoeven storen of het verband verschoond moet worden.
Ipse de Bruggen heeft ervaren dat Sensotive meehelpt ervoor te zorgen dat er minder huiduitslag en schimmelinfecties op de woning voorkomen.

Het invoeren van Sensotive
Bij de introductie van Sensotive, in de vorm van een pilot, bij Ipse de Bruggen is een speciaal implementatieplan van Salusion gebruikt. Hierbij werden verschillende stakeholders, waaronder de zorgverleners en de cliëntcontactpersonen, betrokken. Op deze manier kon de feedback van zorgverleners worden meegenomen in het proces. Naast het invoeren van de innovatie had het implementatieplan ook als doel om de huidige incontinentiezorg en de effecten van het gebruik van Sensotive bij Ipse de Bruggen in kaart te brengen.

Het plan werd uitgevoerd in vier fases. In de voorbereidingsfase werd de implementatie uitgezet. Hierna vond een nulmeting plaats om de huidige status van de incontinentiezorg in kaart te brengen. Het dagelijks aantal verdrogingen en lekkages werd bijgehouden.

Hierna werd Sensotive binnen Ipse de Bruggen geïntroduceerd. Zorgverleners leerden in deze fase het product op een juiste wijze te gebruiken en voerden een effectmeting uit. In de effectmeting werden wederom het dagelijks aantal verdrogingen en lekkages bijgehouden, nu met gebruik van Sensotive. Daarna volgde de evaluatie, het laatste onderdeel van het implementatieplan. Deze resultaten waren de basis voor de discussie rondom het verbeteren van de incontinentiezorg in de zorginstelling.

Resultaat
De uitkomsten van de metingen die tijdens de pilot zijn uitgevoerd laten zien dat het aantal verdrogingen met 15 procent is afgenomen door het gebruik van Sensotive. Door vroegtijdige verschoningen uit te stellen en op het juiste moment te verdrogen is het incontinentiemateriaal efficiënter gebruikt. Het aantal lekkages is zelfs met 32 procent afgenomen. Hierdoor is de kwaliteit van de incontinentiezorg bij Ipse de Bruggen verbeterd. Het concrete effect van het gebruik van Sensotive betekent voor cliënten minder fysieke belasting, meer comfort en betere hygiëne.

Meer informatie
Zie voor meer informatie over de Sensotive de website van Ipse de Bruggen.

 

Auteur(s): Ipse de Bruggen

Steun het Platform EMG en word ook donateur!