Hands on en video observatie bij de beoordeling van motorische vaardigheden van kinderen met EMCB.

Gepubliceerd op: 08 augustus 2012

Manuele ondersteuning is tijdens alle aspecten van het dagelijks leven een belangrijke voorwaarde bij het begeleiden en uitlokken van motorische vaardigheden bij kinderen met ernstig meervoudige complexe beperkingen.

Bij het in kaart brengen van, en beoordelen van veranderingen in, motorische vaardigheden is de mate van manuele ondersteuning daarbij één van de graadmeters. Het doel van dit onderzoek was om te bepalen of motorische vaardgheden op een betrouwbare manier kunnen worden gemeten met behulp van video opnames van een evaluatieve test met manuele ondersteuning.

Bekijk hier het artikel ‘Hands on en video observatie bij de beoordeling van motorische vaardigheden van kinderen met EMCB’.

Auteur(s): Mensch, S.M. & Penning, C.
Jaar van uitgave: 2007
Uitgegeven door: Nederlands Tijdschrift voor Kinderfysiotherapie

Steun het Platform EMG en word ook donateur!