Handreiking ondersteuningsplannen voor de gehandicaptenzorg

Gepubliceerd op: 13 augustus 2012

Binnen de gehandicaptenzorg gehanteerde ondersteuningsplannen kennen uiteenlopende namen en opbouw. De Handreiking Ondersteuningsplan Gehandicaptenzorg biedt handvatten om te komen tot een ondersteuningsplan dat de basis vormt voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan cliënten.

Daartoe bevat de handreiking als het ware een checklist voor medewerkers om na te gaan of het ondersteuingsplan zodanig is opgebouwd dat al datgene wat aan bod zou moeten komen om kwalitatief goede zorg en ondersteuning te bieden er ook daadwerkelijk in staat. De handreiking biedt naast eenduidigheid voldoende ruimte om aan de eigenheid van de verschillende instellingen tegemoet te komen.

Auteur(s): Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Jaar van uitgave: 2007
Uitgegeven door: Utrecht: VGN

Steun het Platform EMG en word ook donateur!