Handreiking (niet-) reanimatiebeleid

Gepubliceerd op: 13 augustus 2012

De Handreiking (niet-)reanimatiebeleid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking biedt aanknopingspunten om een (niet)reanimatiebeleid te vormen, of om bestaand beleid, indien nodig, aan te passen.

De handreiking wil een bijdrage leveren aan een meer pro-actief beleid op dit kwantitatief beperkt (reanimatie komt weinig voor), maar kwalitatief veelomvattend beleidsterrein. Meer reflectie en helderheid vooraf is hier niet alleen in het belang van de cliënt, maar zeker ook in het belang van managers en medewerkers in de zorg.

De handreiking bestaat uit drie delen. Deel een bestaat uit een samenvatting. Deel twee geeft handvatten waarmee een reanimatiebeleid kan worden opgesteld of bestaand beleid (indien nodig) kan worden aangepast. Deel drie bestaat uit de theoretische beschouwing waarop deel een en twee zijn gebaseerd. Dit deel kan gehanteerd worden als naslagwerk en, naar behoefte, verdere verdieping.

Bekijk de handreiking op de website van de VGN.

Auteur(s): Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Jaar van uitgave: 2007
Uitgegeven door: Utrecht: VGN

Steun het Platform EMG en word ook donateur!