Gedragstaxatie-instrument (GTI) ten behoeve van personen met EMB

Gepubliceerd op: 13 augustus 2012

Gedragstaxatie-instrument (GTI) ten behoeve van personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)

Dit instrument geeft een beschrijving van het functioneren van personen met een ernstig meervoudige beperking. De mogelijkheden van deze persoon worden in beeld gebracht, behalve het specifiek functioneren wordt er ook een richtlijn gegeven voor het handelen van de begeleiders. Het GTI kan tevens dienen als uitgangspunt van verdere omgang.

Door het GTI opnieuw af te nemen kan vastgesteld worden in hoeverre de functionele mogelijkheden van de persoon met ernstige meervoudige beperkingen zijn veranderd.

Het scoreformulier en de handleiding zijn te bestellen via www.opvoedingsprogramma.nl 

Auteur(s): Vlaskamp, C.
Jaar van uitgave: 1999
Uitgegeven door: Groningen: Stichting Kinderstudies

Steun het Platform EMG en word ook donateur!