De Competentiebox

Gepubliceerd op: 12 januari 2014

De laatste jaren zijn er diverse competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg. In 2009 heeft de VGN alle profielen verzameld in één competentiebox. De VGN ziet deze box als een belangrijk instrument om samen met het onderwijs en andere partners te werken aan de professionaliteit van de nieuwe én huidige medewerkers in de branche. 

Functie van de competentieprofielen
De competentieprofielen beschrijven wat beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg doen, met welke kritische beroepssituaties ze worden geconfronteerd en de competenties die zij daarvoor nodig hebben. Met deze competentieprofielen verduidelijkt de gehandicaptenzorg haar vraag naar het beroepsonderwijs, zowel naar het mbo als naar het hbo. Daarnaast kunnen de profielen een belangrijke rol vervullen bij het ontwikkelen en toetsen van opleidingen en in het hrm-beleid van organisaties in de gehandicaptenzorg.

Inhoud van de box
De negen profielen die zijn verzameld in de competentiebox kennen een onderlinge samenhang. Aan de basis liggen de twee beroepscompetentieprofielen voor beroepskrachten in het primaire proces op mbo- en hbo-niveau. Vanuit deze profielen zijn verdiepende competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten die met een specifieke doelgroep werken.

Er zijn in totaal zeven verdiepende profielen ontwikkeld. Voor beroepskrachten die ondersteuning bieden aan cliënten met ernstige meervoudige beperkingen, cliënten met niet aangeboren hersenletsel, cliënten met een zintuiglijke beperking, kinderen van 0 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand, cliënten met een licht verstandelijke beperking met gedragsproblematiek, cliënten met autisme spectrum stoornissen en ouder wordende cliënten. De twee beroepscompetentieprofielen en zeven verdiepende profielen vormen de inhoud van de box. Daarnaast is het inleidende boekje geschreven Werken met competentieprofielen; een handreiking voor het werken met competentieprofielen in de praktijk op landelijk, regionaal en organisatieniveau. De inhoud van de competentiebox en de handreiking vindt u in onderstaand overzicht.

Bestelinformatie
De competentiebox is te bestellen via het bestelformulier op deze website. De prijs van de complete box is € 85,50 excl. verzendkosten. Alle competentieprofielen en de handreiking zijn ook los te bestellen via dit formulier.

Downloaden

(VGN)

Jaar van uitgave: 2009
Uitgegeven door: VGN

Steun het Platform EMG en word ook donateur!