Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Gepubliceerd op: 25 februari 2012

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven. We komen in actie als er sprake is van ernstige gedragsproblemen of als de kwaliteit van leven ernstig wordt aangetast en de reguliere zorgverleners geen oplossing meer hebben. Als er geen uitweg lijkt te zijn, zetten we onafhankelijke deskundigen in die advies en ondersteuning op maat bieden. Als er nieuwe kennis voortvloeit uit dergelijke hulptrajecten, dragen we deze over op de reguliere zorgverlening. Daarmee wil het CCE bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de zorgsector. Het CCE helpt onder anderen mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Link: www.cce.nl

Steun het Platform EMG en word ook donateur!