Altijd taaltijd

Gepubliceerd op: 18 juli 2012

Altijd Taaltijd is een bijzonder boek, waarin theorie en praktijk gekoppeld worden. In 1998 verscheen het theorieboek ‘Kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden op school’. Enige tijd later kwamen de eerste delen van het ‘Praktijkboek’ uit.

Altijd Taaltijd is het geheel vernieuwde en aangepaste praktijkboek. De titel geeft in een notendop weer waar het om gaat. Ieder moment is effectieve leertijd voor een leerling met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM), zelfs een kort moment van oogcontact.

Het boek bestaat uit losse katernen waarin ideeën staan over hoe er gewerkt kan worden met kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. In verschillende katernen wordt ondermeer op de volgende onderwerpen ingegaan: taalstimulering, sociale emotionele ontwikkeling, sensomotoriek, voorlezen, tijd en prioriteit voor ouders en nieuwe media in het onderwijs.

Kijk op de website van Kind & Ouder voor bestelinformatie.

 

Auteur(s): Constandse-van Dijk, C., Elzer, M & Mildenberg, M.
Jaar van uitgave: 2008
Uitgegeven door: Utrecht: Agiel

Steun het Platform EMG en word ook donateur!