ICT als onderdeel van zintuiglijke zinvolle dagbesteding aan cliënten met een zeer ernstige meervoudige beperking

Gepubliceerd op: 27 mei 2014

SWZ Zonhove heeft een nieuw product ontwikkeld. Door het toepassen van computertechnieken kan een zinvolle dagbesteding worden geboden aan cliënten met een (Z)(E)MB en daarmee wordt mede inhoud gegeven aan de kwaliteit van bestaan.

Ze beogen (door de resultaten op een zeer zorg intensieve groep) de drempel te verlagen om ICT in te zetten. Dit doen ze door inzicht te geven in de keuzes die gemaakt kunnen worden om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de interesse, bedieningsmogelijkheid en zintuiglijke prikkelverwerking van de cliënt.

Het product bestaat uit:

  1. Een instructiefilm
  2. een computerboekje per cliënt met instructies aan de begeleiders
  3. Zeer Ernstig Meervoudig Beperkt en werken met de computer, waar moet je dan aan denken?
  4. Technische hulpmiddelen om gebruik te kunnen maken van de computer: flexibele armen, knoppen, touchscreens en de Gé-button. Aangepaste software en APP’s om gebruik te kunnen maken van tablets en pc’s.

Door het toepassen van computertechnieken bij cliënten met (Z)EMB, waarvan eerder niet gedacht werd dat dit inhoud kon geven aan de kwaliteit van hun bestaan, kan een zinvolle dagbesteding worden geboden.

Deze groep cliënten ervaart en leert vooral door middel van zintuiglijk beleven. De zintuigen zijn leidend bij het gebruik van de computer. De computer is een uitermate geschikt middel om door het selecteren en doseren van de geluidsprikkels een alertheid en doelgerichte activiteit bij de cliënten te weeg te brengen. De cliënt wordt door de geduldige computer beloond voor zijn/haar actie welke weer een nieuwe actie uitlokt. Van overleven wordt het beleven, waaraan veel plezier wordt beleefd.

Dit levert de onderstaand resultaten op:

  • Een computer met de juiste aanpassingen op het gebied van hard- en software, kan  de lichamelijke beperkingen van de cliënt voor een groot deel opheffen, wat een groter gevoel van eigenwaarde oplevert en een positieve beleving van het eigen lichaam.
  • Door een positief en selectief prikkelaanbod, een wisselwerking tussen actie en beloning en meer mogelijkheden voor de eigen voorkeur, neemt ongewenst gedrag af  en kunnen aandacht en concentratie beter tot ontwikkeling komen.
  • Aangepast computergebruik is bij uitstek geschikt voor leren door kijken, luisteren en vooral doen. Een computer is geduldig en acties kunnen eindeloos herhaald worden, zodat deze cliënten de kans krijgen om vaardigheden in te slijpen.

Klik hier voor meer informatie.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!