Het Landelijk Platform EMG is hét kennisnetwerk voor iedereen die is betrokken bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen – (Z)EVMB. Zowel ouders en verwanten als vrijwilligers en professionals.

Wil je mensen echt verder helpen, dan moet je hen verbinden. Het Platform EMG zet zich hiervoor in, met kenniskringen, het EMB-congres en themabijeenkomsten. Zo stimuleren we ontmoetingen tussen mensen. We stimuleren co-creaties door te sparren met organisaties die zich bezighouden met deze doelgroep. Zoals VGN, de Academische Werkplaats EMB en het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Missie en visie

Organisatie en bestuur

Onze donateurs

Onze donateurs