Het werk van Platform EMG is mogelijk dankzij de financiële steun van onze donateurs. Dit zijn zorgorganisaties die zelf ondersteuning bieden aan mensen met (Z)EVMB. Onze donateurs zijn:

Voordeel voor donateurs 

We zijn blij met onze donateurs en doen graag iets terug 

  • Kortingen voor het EMB-congres
  • Vermelding op onze website op een aparte pagina 

Sommige leden van de kenniskringen werken bij organisaties die donateur zijn 

We zijn blij met onze donateurs en doen graag iets terug

Zorgorganisaties kunnen Platform EMG als donateur ondersteunen. Wilt u ook bijdragen aan onze missie: een goede kwaliteit van leven voor mensen met (Z)EVMB en hun naaste familie en netwerk? Neem dan contact op met coördinator Christel Goossens. E-mail: cgoossens@platformemg.nl, telefoon: 06-15 43 85 57.

De bijdrage voor het donateurschap is 4.500 euro per jaar. Het Platform EMG is niet winstgevend en houdt de onkosten zo laag mogelijk.

Meer daarover in ons meerjarenplan.

Onze donateurs