Het werk van Platform EMG is mogelijk dankzij de financiële steun van onze donateurs. Dit zijn zorgorganisaties die zelf ondersteuning bieden aan mensen met (Z)EVMB. Onze donateurs zijn:

Voordeel voor donateurs

We zijn blij met onze donateurs en doen graag iets terug:

Sommige leden van kenniskringen werken bij organisaties die donateur zijn.

Word ook donateur!

Zorgorganisaties kunnen Platform EMG als donateur ondersteunen. Wilt u ook bijdragen aan onze missie: een goede kwaliteit van leven voor mensen met (Z)EVMB en hun naaste familie en netwerk? Neem dan contact op met coördinator Corintha Wijnhorst. E-mail: c.wijnhorst@platformemg.nl, telefoon: 06-15 43 85 57.

De bijdrage voor het donateurschap is 4.500 euro per jaar. Het Platform EMG is niet winstgevend en houdt de onkosten zo laag mogelijk.
Meer daarover in ons meerjarenplan.

Onze donateurs