Vrije tijd beleven en een sterk netwerk

Dit project ‘vrije beleven en een sterk netwerk’ is in 2007 gestart in samenwerking met Movisie en ’s Heerenloo naar aanleiding van het onderzoek vrije tijd en lege uren bij mensen met EMB van Carla Vlaskmap, Rita Zijstra en Afke Boonstra. Helaas was er te weinig belangstelling voor dti project en kregen we de financiering niet rond.  Het thema vrije tijd en lege uren bij mensen met EMB is helaas nog steeds een actueel thema en dit project blijft wat ons betreft in de wacht staan, tot er voldoende organisaties of mensen zijn die dit een project willen vormgeven. Heeft u belangstelling voor participatie in dit nog op te starten project, dan horen wij dit graag. U contact hiervoor contact opnemen met de coördinator van het Platform EMG

Inzet van de methodiek ‘Sterk netwerk’ waarmee vrijwilligers de invulling van de vrije tijd van mensen met een ernstige meervoudige beperking bevorderen.

Probleemschets

Mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) zijn mensen met ernstige verstandelijk beperkingen, ernstige sensomotorische beperkingen die vaak leiden tot niet mobiel zijn en ernstige belemmeringen in zijn/haar mogelijkheden tot communicatie. Dit gaat vaak gepaard met zintuiglijke beperkingen en met lichamelijke of medische problematiek. Het ontwikkelingsniveau is vergelijkbaar met een kind van een paar maanden en twee jaar. Mensen met EMB zijn sterk verminderd of niet zelfredzaamheid. Ze zijn dus in grote mate afhankelijk van (hulpverlening)relaties.

Er zijn in Nederland naar schatting 10.000 mensen met een EMB. Veel van hen wonen in een instelling en hebben overdag een vorm van dagbesteding. Meestal worden mensen met EMB als kind door hun ouders verzorgd en gaan overdag naar een Kinderdagcentrum of Zml-school. Vanaf de leeftijd van 12 jaar komt het vaker voor dat zij in zorginstellingen met 24-uurszorg worden opgenomen of gebruikmaken van logeerhuizen. Deze voorzieningen zijn soms specifiek voor mensen met EMB, soms samen met mensen met een (enkelvoudige) verstandelijke beperking.
Voor veel mensen is vrije tijd een belangrijk onderdeel van hun bestaan geworden. Vrije tijd wordt vooral geassocieerd met de mogelijkheid om dat te doen wat je zelf graag wilt doen, in de hoeveel tijd die je zelf wilt besteden, met de mensen die je zelf hebt uitgekozen, dus het beoefenen van een hobby, televisiekijken, met vakantie gaan, etc.
Algemeen wordt een goede vrijetijdsbesteding gezien als een bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van mensen met EMB. Een passende vrijetijdsbesteding gaat verveling en daaruit voortkomend probleemgedrag tegen. Het is belangrijk dat mensen met EMB ook in hun vrije tijd worden geactiveerd en voldoende prikkels aangeboden krijgen, zodat zij zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Uit het onderzoek ‘Vrije tijd en lege uren’ blijkt echter dat mensen met EMB erg weinig vrijetijdsbesteding aangeboden krijgen. Het bieden van passende vrijetijdsactiviteiten voor mensen met EMB is moeilijk. Zij hebben zeer beperkte mogelijkheden, zijn vaak zintuiglijk gehandicapt, niet mobiel of kunnen zich maar korte tijd concentreren. Audiovisuele activiteiten, zoals tv kijken, video kijken en muziek luisteren zijn niet echt passend, maar worden in de praktijk het meest aangeboden. Meer passende vormen, zoals snoezelen, zintuiglijke stimulering, bewegen, wandelen, zwemmen of rolstoelfietsen worden veel minder aangeboden. Des te minder mogelijkheden de persoon heeft, des te passiever is de begeleider in het aanbieden van passende prikkels.

Individuele behoeften van mensen met EMB spelen in de praktijk maar in geringe mate een rol bij de keuze van de vrije tijdsbesteding. Mensen met EMB hebben niet geleerd keuzes te maken en dat zij door zelf keuzes te maken invloed kunnen uitoefenen. De voorkeursbepaling bij mensen met EMB gaat niet vanzelf. Probleem is dat hun communicatieve gedragingen moeilijk waar te nemen zijn en het lastig is deze te interpreteren. Daarentegen speelt de personeelsbezetting vaak een doorslaggevende rol bij de keuze voor activiteiten en ook bij het niet doorgaan van activiteiten. Begeleiders geven aan dat zij meer ondersteuning nodig hebben voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten. Extra ondersteuning kan geboden worden door professionals, ouders/verwanten of vrijwilligers.

projectplan vrije tijd beleven

Steun het Platform EMG en word ook donateur!