Project ideeën

Project ideeën van het Platform EMG

  • Vrije tijd beleven en een sterk netwerk

    Gepubliceerd op: 22 februari 2012

    Dit project ‘vrije beleven en een sterk netwerk’ is in 2007 gestart in samenwerking met Movisie en ’s Heerenloo naar aanleiding van het onderzoek vrije tijd en lege uren bij mensen met EMB van Carla Vlaskmap, Rita Zijstra en Afke Boonstra . Helaas was er te weinig belangstelling en kregen we de financiering niet rond. Het thema vrije tijd en lege uren bij mensen met EMB is helaas nog steeds een actueel thema en dit project blijft in de wacht staan, tot er voldoende organisaties of mensen zijn die dit een project willen vormgeven. Heeft u belangstelling voor participatie in dit nog op te starten project, dan horen wij dit graag. U contact hiervoor contact opnemen met de coördinator van het Platform EMG

    Lees meer

Steun het Platform EMG en word ook donateur!