STAG start met actualiseren competentieprofielen EMB en NAH

In 2007 zijn er twee verdiepende competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten die ondersteuning bieden aan mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) of mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Op initiatief van de STAG wordt binnenkort gestart met het actualiseren van deze beide profielen. Deze actualisatie zal worden uitgevoerd door werkgroepen die ondersteund zullen worden vanuit het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA). Wilt u deelnemen aan een van deze werkgroepen? U kunt zich vanaf nu hiervoor aanmelden. De eerste bijeenkomst van de werkgroepen is op 3 april a.s.

De laatste jaren heeft de VGN samen met haar leden verdiepende competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten in de gehandicaptenzorg die met een bijzondere doelgroep werken. Deze verdiepende profielen zijn te lezen als een aanvulling op de basis beroepscompetentieprofielen ABC (mbo) en D (hbo). De verdiepende competentieprofielen kunnen voor organisaties in de gehandicaptenzorg een hulpmiddel zijn om trainingen en opleidingen te ontwikkelen of te toetsen, de vraag van de organisatie te verhelderen naar organisaties die opleidingen aanbieden en een instrument zijn in het HR-beleid van de organisatie.

Doelgroepen
Er zijn op dit moment profielen ontwikkeld voor de volgende zes doelgroepen: cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH), cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB), cliënten met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen ((SG)LVG), cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS), cliënten met een zintuiglijke beperking (ZG) en kinderen met een ontwikkelingsachterstand (0-6 jaar). In oktober 2011 is daarnaast de ontwikkeling gestart van een nieuw verdiepend profiel voor de doelgroep ‘ouder wordende cliënten’.

Ontwikkelingen in zorg en ondersteuning
De verdiepende profielen voor de doelgroepen EMB en NAH zijn als eerste ontwikkeld (2007). Dit is de reden dat deze profielen als eerste verdiepende profielen zullen worden geactualiseerd. In de werkgroep zal worden gekeken of:

  • Veranderingen in de zorg en ondersteuning aan deze doelgroep voldoende tot uiting komen in het huidige profiel.
  • Niveau D (hbo) dient te worden toegevoegd aan de huidige versie van het profiel.
Bekijk de huidige competentieprofielen

Deze informatie is afkomstig van de VGN.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!