Lopende projecten Platform EMG

Vanuit de deelnemers van het Platform EMG zijn de volgende projecten in ontwikkeling:

 • Besluitvorming op maat

  Gepubliceerd op: 21 september 2012

  De betrokkenheid van ouders bij beslissingen over het medisch behandelbeleid van hun kind.

  Lees meer
 • Muziekmodule EMB

  Gepubliceerd op: 09 mei 2012

  De ontwikkeling van een muziek module EMB voor begeleiders door enkele gedragsdeskundigen en muziektherapeuten. Rita van Brugsteden is de trekker van dit project.

  Lees meer
 • Intimiteit en seksualiteit

  Gepubliceerd op: 09 mei 2012

  Intimiteit en seksualiteit bij (jong) volwassenen met EMB door gedragsdeskundigen. Het Plaform EMG en Rita van Brugsteden zijn de trekkers van dit project.

  Lees meer
 • Handreikingen Fysiotherapie

  Gepubliceerd op: 09 mei 2012

  De kenniskring fysiotherapie maakt een aantal documenten over wel/niet doorbewegen, het gebruik van orthopedische schoenen, waar let je op bij (zit) houdingen, en hoe om te gaan met luchtwegproblematiek.

  Lees meer
 • STAG start met actualiseren competentieprofielen EMB en NAH

  Gepubliceerd op: 09 mei 2012

  In 2007 zijn er twee verdiepende competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten die ondersteuning bieden aan mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) of mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Op initiatief van de STAG wordt binnenkort gestart met het actualiseren van deze beide profielen.

  Lees meer

Steun het Platform EMG en word ook donateur!