Logeren waarderen

Doel van dit project was het ontwikkelen van uniforme regels en kwaliteitscriteria voor logeeropvang voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, zodat de kwaliteit van de logeeropvang verbetert en ouders een overwogen keuze kunnen maken voor de logeeropvang die het beste bij hun kind past.

Dit project liep van maart 2008 t/m april 2009.  We wilden graag een vervolg geven aan het project, maar helaas kwam de financiering niet rond en vervolgens veranderde er ook veel in de AWBZ regeling voor logeren, waardoor de doelstelling van het vervolg project ‘logeren blijven waarderen’ niet meer paste.

De resultaten van het project ‘logeren waarderen’ zijn:

 • www.logerenmetzorg.nl. Een website waarop u alle belangrijke informatie voor het logeren van (jonge) kinderen met EMB kan vinden.
 • Een handreiking voor ouders en begeleiders voor het realiseren van een goed en zorgvuldig logeren voor (jonge) kinderen met EMB.
 • een logeerwijzer met veel adressen voor logeeropvang.

Doelstellingen van het project waren:

 1. “Inventariseren van het huidige aanbod aan logeeropvang
  Het platform EMG heeft in het verleden al een begin gemaakt met het maken van een overzicht van adressen voor logeeropvang voor MCG-mensen. Dit overzicht vindt u  in het Projectplan. Voor dit project breiden we dit overzicht uit, ook naar logeeropvang voor andere doelgroepen. Heeft u adressen die kunnen helpen dit overzicht compleet te maken, neemt u dan contact met ons op: info@platformemg.nl
 2. Ouders van kinderen met een meervoudig complexe handicap een handreiking bieden zodat zij een overwogen keuze kunnen maken voor goede logeeropvang
  Voor dit project brengen we in kaart welke kwaliteitseisen ouders van kinderen met een ernstig meervoudige beperkingen stellen aan logeeropvang. Aan de hand hiervan schrijven we een handleiding die ouders kan helpen een overwogen keuze te maken voor logeeropvang.
 3. Een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van logeeropvang
  Het is momenteel niet duidelijk welke wet- en regelgeving precies geldt voor logeeropvang. We gaan dit in kaart brengen. We willen ervoor zorgen dat de kwaliteitseisen die ouders stellen worden opgenomen in deze wet- en regelgeving.”

Project informatie

Dit was een samenwerkingsproject van: Platform EMGBOSK en Sien

Vragenlijst: Wat is goede logeeropvang?

Graag wilden we van ouders/verzorgers weten, waaraan goede logeeropvang voor mensen met een meervoudige complexe handicap moet voldoen. Hiervoor konden ouders en verzorgers een vragenlijst invullen.

Meer info

Meer weten over dit afgeronde project?  Kijk op de www.logerenmetzorg.nl. Of neem contact op met het Platform EMG: info@platformemg.nl

Links

Sponsoren

Het project Logeren waarderen wordt mogelijk gemaakt door

Steun het Platform EMG en word ook donateur!