Optimaliseren participatie en fitheid bij mensen met ZEVMB

Gezondheid en fitheid hangen met elkaar samen. Bij een goede fitheid nemen gezondheidsrisico’s af en wordt een gevoel van welbehagen ervaren. Fysieke fitheid is het vermogen om fysieke activiteit uit te voeren en is afhankelijk van verschillende factoren.

Fitheid meten
Voor mensen met (zeer) ernstig verstandelijke en visuele beperkingen waren de betreffende factoren voor fysieke fitheid nog niet beschreven. Deze componenten zijn eerst gedefinieerd. Vervolgens zijn de uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid van het meten van de maten voor deze doelgroep bepaald. De tailleomvang wordt bijvoorbeeld normaal gesproken staand gemeten, maar bij de doelgroep kan dat vaak alleen liggend.

Kwaliteit van zorg
Het onderzoek van Aly Waninge levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg voor mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen omdat het direct toepasbare meetinstrumenten oplevert waarmee fysieke fitheid bepaald kan worden. Zorgverleners worden nauw betrokken bij het onderzoek en ontvangen concrete informatie om het bewegings- en voedingspatroon van cliënten zo nodig aan te passen.

Meer info
Kijk op de website van Visio of op de website van Rijks Universiteit Groningen voor meer informatie.

Fysieke fitheid bij mensen met ZEVMB

Steun het Platform EMG en word ook donateur!