Onderzoek naar tevredenheid ouders en wettelijk vertegenwoordigers over de zorg

Onderzoek naar het oordeel van ouders/wettelijk vertegenwoordiger ten aanzien van de zorg aan hun kind/familielid met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking

Zorgbarometer
Op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en in nauwe samenwerking met deze ouders is in 2010 door Carla Vlaskamp, Annette van der Putten en Suzanne Jansen van de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de ‘Groninger Zorgbarometer’ ontwikkeld. Dit is een vragenlijst waarin ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers gevraagd wordt naar hun oordeel betreffende de geboden zorg in de woonvoorziening waar hun kind verblijft. Het gaat dus niet om het oordeel van een ouder over hoe ze denken dat hun kind het vindt, het gaat om wat ze als ouders zélf vinden van de zorg voor hun kind. Ouders nemen immers een bijzondere plaats in, zij zijn de meest continue factor in het leven van hun kind. Meer specifieke en duidelijke oordelen van ouders over de geleverde zorg zijn van belang om de betrokken organisaties gericht te informeren waar het (minder) goed gaat ten aanzien van geboden zorg met als uiteindelijke doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De vragenlijst is kort en to-the-point en verdeeld in 5 domeinen met elk 5 vragen.

Onderzoek
In 2011 zijn Jorien Luijkx, Annet ten Brug en Carla Vlaskamp vanuit het ‘Research Centre Profound and Multiple Disabilities van de afdeling orthopedagogiek van de RuG gestart met een onderzoek naar de ervaren tevredenheid van ouders en wettelijk vertegenwoordigers met behulp van de Groninger Zorgbarometer. De vragenlijst is ingevuld door meer dan 1000 ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van hun kinderen of familielid die wonen bij één grote organisatie met diverse woonvoorzieningen in Nederland.

Lees hier het gehele verslag en de uitkomsten van de analyse.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!