Vroeginterventieprogramma

Vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen wordt in samenwerking met de BOSK en het Revalidatiefonds een vroeginterventieprogramma opgezet voor ouders van jonge, niet- of nauwelijks sprekende kinderen (tussen de 18 en 36 maanden oud) met meervoudige beperkingen.

Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders van deze kinderen die mee zouden willen doen aan een interventie waarbij met behulp van Video Home Training in de thuissituatie adviezen gegeven worden over hoe ze op een aangepaste manier contact, taalaanbod en ondersteunende communicatievormen en hulpmiddelen kunnen inzetten om de taalontwikkeling van hun kind te kunnen ondersteunen en stimuleren. Start van het onderzoek in 2011.

 

Research & projecten van Leerstoel OC

ComOOK: Praktische steun voor ouders op maat

Ben je geïnteresserd of wil je meer informatie? Kijk dan op de website www.ocleerstoel.nl.

ComOOK: Praktische steun voor ouders op maat

ComOOK (Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen met een meervoudige handicap)  is een vroeginterventieprogramma dat met individuele adviezen steun biedt aan ouders van zeer jonge kinderen met ernstige, meervoudige beperkingen. ComOOK staat voor ‘Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen’ met ernstige beperkingen. Lees meer over ComOOK  (pdf)

Steun het Platform EMG en word ook donateur!