Toepassing van de Bayley-III-Low Motor/Vision

De Rijksuniversiteit Groningen is in samenwerking met Sherpa begonnen met een kleinschalig onderzoek naar de toepassing van de Bayley-III-Low Motor/Vision in de diagnostiek bij mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB).

De standaardversie van de Bayley-III is aangepast tot de Low Motor/Vision versie om de invloed van motorische en visuele beperkingen op de testuitkomst te verkleinen. Bij een kleine groep mensen met EMB wordt zowel de Low Motor/Vision versie als het Gedragstaxatieinstrument (GTI) afgenomen. Het GTI heeft een gevestigde reputatie ter beoordeling van de functionele gedragsmogelijkheden van personen met EMB. De hoofdhypothese in dit validiteitsonderzoek is de veronderstelling dat beide instrumenten deels zullen overeenstemmen in hun oordeel over het psychologisch niveau van de EMB-cliënt.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!