Research Centre on Profound and Multiple Disabilities

Doel van het Research Centre is het bundelen en uitdragen van wetenschappelijke kennis in nauwe wisselwerking met de praktijk op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het Research Centre richt zich hierbij specifiek op twee doelgroepen: personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en personen met aangeboren of verworven doofblindheid (DB).

Het Research Centre is onderdeel van de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekslijn ‘ZEVMB’ staat onder leiding van prof. dr Carla Vlaskamp (ism dr Annette van der Putten) en de onderzoekslijn ‘DB’ staat onder leiding van prof. dr Marleen Janssen.

Binnen de onderzoekslijn ‘personen met ZEVMB’ van het Research Centre worden de volgende projecten uitgevoerd:

 • Evaluatie van de implementatie van het Ondersteuningsprogramma/ Opvoedingsprogramma
  Dit onderzoek richt zich op de effecten van het ontwikkelde programma binnen zowel kinderdagcentra als binnen residentiële voorzieningen.
  Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P. Poppes
 •  Wetenschap in beweging
  Binnen dit project wordt onderzoek gedaan op het gebied van de motorische ontwikkeling, instrumentontwikkeling en effecten van bewegingsgeoriënteerde interventies.
  Onderzoekers: Dr. A. van der Putten en Dr. S. Houwen in samenwerking met Prof. Dr. C. Vlaskamp.
 • Onderzoek naar het voorkomen en vóórkomen van gedragsproblemen
  Dit onderzoek richt zich op de prevalentie van gedragsproblemen bij personen met zevmb, welke interventies ingezet worden ter voorkomen of verminderen van dergelijke problemen
  Onderzoeker: Drs. P. Poppes onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp (promotor) & Dr. A. van der Putten (co-promotor).
 • Multi-sensory story telling
  Een multi-sensory story is een kort verhaal dat wordt ondersteund met zintuiglijke stimuli. In dit onderzoek wordt gekeken naar de toepassing en de effecten van deze vorm van voorlezen.
  Onderzoeker: Drs. A. ten Brug onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp (promotor) & Dr. A. van der Putten (co-promotor).
 • Samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals binnen de ondersteuning
  Dit project richt zich op de aard en mate van samenwerking en het oordeel van ouders over de geboden ondersteuning aan hun kind.
  Onderzoeker: Drs. S. Jansen onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp (promotor) & Dr. A. van der Putten (co-promotor).
 • Sociale contacten van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
  Dit onderzoek brengt het sociale netwerk van personen met ZEVMB in kaart en kijkt welke factoren hiermee samenhangen. De rol van de professional staat hierbij centraal.
  Onderzoeker: Drs. A. Kamstra onder leiding van Dr. A. van der Putten & Prof. Dr. C. Vlaskamp.
 • Pijn en stress bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
  Literatuuronderzoek naar copingstrategieën bij pijn bij personen met (zeer ernstige) verstandelijke (en meervoudige) beperkingen.
  Onderzoekers: A. Bruns & E. Kreukniet onder leiding van Dr. A. van der Putten.
 • Slaap
  Effect van bewegingsactivering op slaapproblemen bij personen met een zeer ernstige verstandelijke beperking
  Onderzoeker: Drs. T. Hylkema onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp
 • PACT
  Dit onderzoek kijkt naar de invulling van het PACT (persoonlijk activeringsprogramma) en beschrijft welke variabelen samenhangen met een succesvolle uitvoering hiervan.
  Onderzoeker: A. ten Brug onder leiding van Dr. A. van der Putten & Prof. Dr. C. Vlaskamp
 • Determinanten van omgekeerd integreren
  Het onderzoek richt zich op de rol van de professional bij omgekeerde integratie. Er wordt onderzocht welke competenties zorgmedewerkers moeten hebben in deze situatie en onder welke condities zorgmedewerkers bereid en in staat zijn tot effectief professioneel handelen.
  Onderzoekers: Msc. E. Venema onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp & Prof. Dr. S. Otten
 • Veilige auditieve omgevingen voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking.
  Dit project richt zich op het in kaart brengen en verbeteren van de auditieve omgeving van mensen met visuele én verstandelijke beperkingen.
  Onderzoeker: K. van den Bosch, MSc. onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp (promotor) en Dr. T. Andringa (promotor), Prof. Dr. D. Baskent en Prof. Dr. A. Ruijssenaars zijn copromotoren
 • Vestibulaire stimuli en alertheid
  De effecten van vestibulaire stimuli op het verloop van de alertheid worden in dit project onderzocht.
  Onderzoekers: Dr. V.S. Munde in samenwerking met  Prof. Dr. C. Vlaskamp
 • Zelfbeeld van mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
  Onderzoek naar de mate waarin mensen met ZEVMB een beeld hebben van zichzelf. Herkennen zij zichzelf, en in hoeverre is zelfherkenning te gebruiken in verwerven van kennis mbt de ontwikkeling van mensen in deze doelgroep?
  Onderzoekers: Dr. V.S. Munde in samenwerking met Prof. Dr. C. Vlaskamp
 • Ouder- en verwanten oordeel
  Oordeel van ouders en verwanten over de zorg van een persoon met verstandelijke beperkingen binnen woonvoorzieningen. Onderzoek naar de algemene beoordeling, naar verschillen tussen bepaalde doelgroepen, en naar invloeden op oordelen.
  Onderzoekers: Drs. J. Luijkx onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp( promotor)

Bekijk ook de afgeronde projecten en onderzoeken van het Research Centre.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!