miMakkus: belevingsgerichte zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking

In toenemende mate ontstaat er aandacht voor het ondersteunen en bevorderen van empowerment en zelfregie van mensen met een verstandelijke beperking.

Het vergroten van empowerment en zelfregie vergroot de kwaliteit van leven en vormt daarmee een belangrijk ondersteuningsdoel. Dit geldt ook voor mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.

Met de juiste ondersteuning kunnen ook cliënten met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking betrokken worden bij het maken van keuzes op basis van hun eigen wensen en verlangens. Het aantal interventies dat gericht is op het stimuleren van empowerment en zelfregie bij mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking is beperkt. Een methode die in dit kader ingezet kan worden is de methode miMakkus (zie de website voor meer informatie).

Belevingsgerichte zorg door middel van clownerie
miMakkus is een reeds bestaande vorm van belevingsgerichte zorg door middel van clownerie. Een miMakkusclown probeert vanuit een onbevangen positie in contact te komen met de cliënt waarbij zijn of haar wensen en initiatieven leidend zijn.  Dichterbij Kennisn@ en de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) onderzoeken met subsidie van het Jan Jongmans Fonds de effecten van miMakkus op het leven van mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.

Onderzoeksproject
Het onderzoeksproject duurt van januari 2013 t/m december 2013 en wordt uitgevoerd door Sophie Wintels MSc. onder begeleiding van drs. Wietske van Oorsouw (Tilburg University), prof. dr. Petri Embregts (Tilburg University) en dr. Ruud Hendriks (Maastricht University). Voor de selectie van meetinstrumenten zijn tevens de Katholieke Universiteit Leuven en de Rijksuniversiteit Groningen geconsulteerd.

Contactpersoon: Sophie Wintels MSc., s.wintels@dichterbij.nl

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!