Kwaliteit van leven

Aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven wordt binnenkort nieuw onderzoek opgestart rond kwaliteit van leven bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen. De voorbije jaren investeerde men er veel energie in het ontwikkelen en valideren van instrumenten om levenskwaliteit te meten in deze doelgroep. Nu wil men deze instrumenten toepassen in een vrij grote groep van 100 mensen met EMB. Men zal gebruik maken van de QOL-PMD, de MIPQ en gedragsobservaties in dagelijkse leefsituaties.

De bedoeling is om een 10-tal cliënten per welzijnsvoorziening in het onderzoek te betrekken. Voor elke cliënt wordt van al de vragenlijsten en observaties een individueel verslag gemaakt, zodat u informatie krijgt zowel over de objectieve levenskwaliteit op verschillende levensdomeinen, als over het subjectief welbevinden van de cliënt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met vier masterstudenten. De data worden verzameld gedurende de periode maart – mei 2013.

Wie geïnteresseerd is in dit onderzoek, kan een mailtje sturen t.a.v. pieter.vos@ppw.kuleuven.be of bea.maes@ppw.kuleuven.be.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!