Besluitvorming op maat

De betrokkenheid van ouders bij beslissingen over het medisch behandelbeleid van hun kind

Onderzoeksproject is gestart in 2009 en wordt gecoördineerd door het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en uitgevoerd in samenwerking met o.m. de BOSK, het Platform EMG, de overige academische centra en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Het levensperspectief van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen is in de afgelopen 25 jaar sterk verbeterd. De artsen zijn alerter op de specifieke zorgbehoeften van deze patiëntengroep en ook de medisch-technische mogelijkheden zijn sterk toegenomen. Maar juist deze toename van mogelijkheden stelt ouders en artsen soms voor moeilijke beslissingen. Centraal bij veel van deze beslissingen staat de vraag of alles wat medisch-technisch kan ook daadwerkelijk in het belang is van het kind.

Onderzoeksproject Besluitvorming op maat
Uit het lopende onderzoeksproject ‘Besluitvorming op maat’ blijkt dat vrijwel alle ouders actief betrokken willen worden bij beslissingen om een behandeling niet in te stellen of te staken bij hun kind. Daarnaast willen sommige ouders ook actief meebeslissen.
Het onderzoeksproject moet daarom niet alleen leiden tot meer kennis, maar ook tot concrete verbeteringen in de begeleiding van ouders. Er zijn al een aantal concrete stappen gemaakt voor verbetering.

Lees hier het volledige artikel.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!