Lopende onderzoeken

 • Vroeginterventieprogramma

  Gepubliceerd op: 22 februari 2012

  Vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen wordt in samenwerking met de BOSK en het Revalidatiefonds een vroeginterventieprogramma opgezet voor ouders van jonge, niet- of nauwelijks sprekende kinderen (tussen de 18 en 36 maanden oud) met meervoudige beperkingen.

  Lees meer
 • Kennisontwikkeling over doofblindheid

  Gepubliceerd op: 22 februari 2012

  Rijksuniversiteit Groningen en Bartiméus hebben op 14 september 2011 hun intentie tot samenwerking op het gebied van doofblindheid met hun handtekening bekrachtigd. Beide organisaties hebben de afgelopen jaren op dit terrein een samenwerkingsrelatie opgebouwd door promotieonderzoek naar communicatie bij doofblindheid. Hieruit is de wens ontstaan om nieuw gezamenlijk onderzoek te doen naar mogelijkheden om de participatie van mensen met doofblindheid te verbeteren.

  Lees meer
 • Besluitvorming op maat

  Gepubliceerd op: 25 februari 2012

  Onderzoeksproject, gecoördineerd door het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en uitgevoerd in samenwerking met o.m. de BOSK, het Platform EMG, de overige academische centra en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

  Lees meer
 • Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met verstandelijke beperkingen

  Gepubliceerd op: 25 februari 2012

  Het Gouverneur Kremers Centrum verricht onderzoek naar palliatieve zorg bij mensen met verstandelijke beperkingen. Annemieke Wagemans, arts voor verstandelijk gehandicapten, werkzaam bij een van de instellingen van de Koraalgroep en wel Maasveld Maastricht, doet binnen deze onderzoekslijn onderzoek naar medische beslissingen rondom het levenseinde.

  Lees meer
 • Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen met ernstige cerebrale parese

  Gepubliceerd op: 25 februari 2012

  De komende jaren zal er een Nederlandse versie van de CPCHILD worden ontwikkeld. Dit is een meetinstrument om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen met ernstige cerebrale parese (CP)(GMFCS niveau 4 en 5) te meten.

  Lees meer
 • Voorkomen en vóórkomen van gedragsproblemen bij personen met (Z)EVMB

  Gepubliceerd op: 10 juli 2012

  Over probleemgedrag bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB)is weinig bekend. Dit is opmerkelijk omdat bij deze categorie personen veel factoren aanwezig zijn die in de literatuur in verband worden gebracht met het ontstaan van gedragsproblemen. Daarnaast worden gedragsproblemen beschreven bij syndromen die voorkomen bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, zoals het syndroom van Rett en het syndroom van Cornelia de Lange.

  Lees meer
 • Research Centre on Profound and Multiple Disabilities

  Gepubliceerd op: 21 september 2012

  Doel van het Research Centre is het bundelen en uitdragen van wetenschappelijke kennis in nauwe wisselwerking met de praktijk op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het Research Centre richt zich hierbij specifiek op twee doelgroepen: personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en personen met aangeboren of verworven doofblindheid (DB). Binnen de onderzoekslijn ‘personen met ZEVMB’ van het Research Centre worden verschillende projecten uitgevoerd.

  Lees meer
 • Toepassing van de Bayley-III-Low Motor/Vision

  Gepubliceerd op: 30 november 2012

  De Rijksuniversiteit Groningen is in samenwerking met Sherpa begonnen met een kleinschalig onderzoek naar de toepassing van de Bayley-III-Low Motor/Vision in de diagnostiek bij mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB).

  Lees meer
 • Gedeelde aandacht bij personen met EMB

  Gepubliceerd op: 21 december 2012

  Aan de onderzoeksgroep Gezins- en orthopedagogiek van de KU Leuven wordt op dit moment een onderzoek gevoerd rond gedeelde aandacht bij personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Dit onderzoek wordt gevoerd door Heleen Neerinckx en Pieter vos onder leiding van Prof. Dr. Bea Maes.

  Lees meer
 • Onderzoek zitvoorzieningen

  Gepubliceerd op: 16 januari 2013

  In het Universitair Medisch Centrum Groningen houdt de werkgroep “Houdingsregulatie bij kinderen met cerebrale parese” zich bezig met het onderzoek van zitten bij kinderen met cerebrale parese. De werkgroep is een samenwerkingsverband tussen het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie en de Kinderrevalidatie.

  Lees meer
 • Kwaliteit van leven

  Gepubliceerd op: 17 januari 2013

  Aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven wordt binnenkort nieuw onderzoek opgestart rond kwaliteit van leven bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen. De voorbije jaren investeerde men er veel energie in het ontwikkelen en valideren van instrumenten om levenskwaliteit te meten in deze doelgroep. Nu wil men deze instrumenten toepassen in een vrij grote groep van 100 mensen met EMB. Men zal gebruik maken van de QOL-PMD, de MIPQ en gedragsobservaties in dagelijkse leefsituaties.

  Lees meer
 • miMakkus: belevingsgerichte zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking

  Gepubliceerd op: 29 juli 2013

  In toenemende mate ontstaat er aandacht voor het ondersteunen en bevorderen van empowerment en zelfregie van mensen met een verstandelijke beperking. Het vergroten van empowerment en zelfregie vergroot de kwaliteit van leven en vormt daarmee een belangrijk ondersteuningsdoel. Dit geldt ook voor mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking (EMG). Het onderzoeksproject duurt van januari 2013 t/m december 2013 en wordt uitgevoerd door Sophie Wintels MSc. onder begeleiding van drs. Wietske van Oorsouw (Tilburg University), prof. dr. Petri Embregts (Tilburg University) en dr. Ruud Hendriks (Maastricht University).

  Lees meer
 • Determinanten van omgekeerd integreren

  Gepubliceerd op: 21 augustus 2013

  De rol van de professional in omgekeerd integratie E. Venema¹, MSc. Onder begeleiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp¹ en Prof. Dr. S. Otten²  ¹ Afdeling orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen ² Instituut voor Sociale Weerbaarheid, Rijksuniversiteit Groningen Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is er een verschuiving bezig van de segregatie van mensen met een […]

  Lees meer
 • Onderzoek: ‘Impact op ouders broers en zussen’

  Gepubliceerd op: 15 augustus 2014

  Over de invloed van een kind met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking op het dagelijks leven van ouders, broers en zussen (brusjes) is weinig bekend. Met het onderzoek: ‘Impact op ouders broers en zussen’ wordt meer kennis verzameld over de invloed van een kind met evmb op de tijdsbesteding van ouders en de tijdsbesteding van broertjes en zusjes.

  Lees meer
 • Kwaliteit van leven bij mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

  Gepubliceerd op: 19 januari 2017

  Dit project doet onderzoek naar het bepalen van kwaliteit van leven (QoL) bij kinderen en volwassenen met aangeboren ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (PIMD). Bij deze groep is het extreem moeilijk de kwaliteit van leven te bepalen vanwege hun onvermogen tot praten en het moeilijk interpreteren van hun gedrag.

  Lees meer

Steun het Platform EMG en word ook donateur!