Sociaal emotioneel functioneren van kinderen met EMB

Onderzoek naar het sociaal emotioneel functioneren van kinderen met een ernstige meervoudige beperking

Op verzoek van kinderdagcentrum De Blauwe Vogel van Amerpoort vond in 2009 en 2010 met ondersteuning van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een onderzoek plaats naar het sociaal emotioneel functioneren van kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Het doel van dit onderzoek is om een diagnostisch protocol te ontwikkelen dat leidt tot een genuanceerder beeld van het sociaal emotioneel functioneren en bruikbaar is voor de klinische praktijk voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Het CCE heeft dr. I.A. van Berckelaer-Onnes, emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden en drs. I.C. Mugge-van Rijn, junioronderzoeker, gevraagd dit protocol in samenwerking met De Blauwe Vogel te ontwikkelen. De presentatie van het onderzoek was op 24 september 2010.

Bekijk de samenvatting van dit onderzoek:

Voor het volledige verslag kunt u contact opnemen met utrecht@cce.nl

Steun het Platform EMG en word ook donateur!