Sociaal emotioneel functioneren van kinderen en jongeren met EMB

In 2003 heeft uitbreiding plaatsgevonden van de doelgroepen van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), onder meer naar mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Ook vanuit deze doelgroep wordt het CCE sindsdien benaderd met bijzondere zorgvragen. Er blijkt een sterke behoefte aan meer inzicht in het in het sociaal-emotioneel functioneren van deze kinderen.

Op verzoek van De Blauwe Vogel, een kinderdagcentrum (KDC) voor kinderen en jongeren met EMB dat onderdeel is van de Amerpoort, is met ondersteuning van het CCE in het najaar van 2008 een project gestart om een diagnostisch protocol te ontwikkelen dat tot een genuanceerder beeld van het sociaalemotioneel functioneren van deze doelgroep leidt en bruikbaar is voor de klinische praktijk. Het CCE heeft mevrouw dr. I.A van Berckelaer-Onnes, emeritus hoogleraar orthopedagogiek Universiteit Leiden en mevrouw drs. I.C. Mugge -van Rijn, junior onderzoeker, benaderd dit protocol in samenwerking met De Blauwe Vogel te ontwikkelen.

Meer info
Voor het gehele onderzoek kan contact opgenomen worden met utrecht@cce.nl. Bekijk hier de Samenvatting diagnostiek van het sociaal emotioneel functioneren van EMB.

 

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!