Research Centre on Profound and Multiple Disabilities

Doel van het Research Centre is het bundelen en uitdragen van wetenschappelijke kennis in nauwe wisselwerking met de praktijk op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het Research Centre richt zich hierbij specifiek op twee doelgroepen: personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en personen met aangeboren of verworven doofblindheid (DB).

Het Research Centre is onderdeel van de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekslijn ‘ZEVMB’ staat onder leiding van prof. dr Carla Vlaskamp (ism dr Annette van der Putten) en de onderzoekslijn ‘DB’ staat onder leiding van prof. dr Marleen Janssen.

Binnen de onderzoekslijn ‘personen met ZEVMB’ van het Research Centre zijn de volgende projecten afgerond:

 • De Groninger Zorgbarometer
  Ontwikkeling en toetsing van een instrument dat vraagt naar het oordeel van ouders of verwanten naar de door hen ervaren kwaliteit van zorg voor hun kind.
  Onderzoekers: Drs. J. Luijkx onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp.
  Publicaties:
  – Vlaskamp, C., Luijkx, J. & ten Brug, A. (2010). De beleving van ouders. Onderzoek naar de door ouders ervaren tevredenheid met betrekking tot de geboden zorg bij Ipse de Bruggen. (Groningen: Stichting Kinderstudies)
  – Luijkx, J., ten Brug, A. & Vlaskamp, C. (submitted). How parents experience the quality of support in residential care.
 • Van thuis naar uit huis
  Onderzoek naar het effect van de overdracht van ervaringskennis van ouders naar begeleiders, binnen een nieuw opgezette woning van Promens Care.  Daarnaast zijn de ervaringen van ouders omtrent de opvoeding van hun kind met ZEVMB en het uit huis gaan beschreven.
  Onderzoeker: Drs. J. Luijkx onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp.
  Publicaties:
  – Vlaskamp, C. & Luijkx, J. (2010). Kijken naar wat ouders zeggen. Een verslag van een onderzoek naar het effect van de overdracht van ervaringskennis van ouders van kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen naar begeleiders met behulp van videofragmenten. (Groningen: Rijksuniversiteit Groningen)
  – Luijkx, J. & Vlaskamp, C. (2012). Toch is het een goede keus geweest. Ervaringen van ouders van een kind met een ernstige meervoudige beperking. (Apeldoorn: Garant)
 • Alertheid en personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
  Onderzoek naar definitie van het concept alertheid bij personen met ZEVMB. Binnen het onderzoek is een meetinstrument ontwikkeld en onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Met behulp van dit instrument zijn alertheidsobservaties in praktijksituaties gedaan om op die manier meer informatie te krijgen over alertheid binnen deze doelgroep.
  Onderzoeker: Dr. V.S.  Munde onder begeleiding van  Prof. Dr. C. Vlaskamp (promotor) & Prof. Dr. W. Ruijssenaars (promotor).
  Publicaties:
  – Munde, V.S. (2011). Attention please! Alertness in individuals with profound intellectual multiple disabilities. Proefschrift.  Groningen: Stichting Kinderstudies
  – Munde, V.S., Vlaskamp, C., Ruijssenaars, A.J.J.M & Nakken, H.. (2009) Alertness in persons with profound and multiple disabilities: a literature review. Research in Developmental Disabilities, 30, 462-480
  – Munde, V.S., Vlaskamp, C., Ruijssenaars, A.J.J.M & Nakken, H..(2009) Experts discussing ‘alertness in individuals with PIMD’: a Concept Mapping procedure. Journal of Developmental and Physical Disabilities, in press.
  – Munde, V.S. & Vlaskamp, C. (2010) Alertness observations in children with profound intellectual and multiple disabilities. International Journal of Child Health and Human Development, 3, 1, 115-124.
  – Munde, V.S., Vlaskamp, C. Ruijssenaars, A.J.J.M & Nakken, H. (2011). Determining alertness in people with profound and multiple disabilities. The reliability of an observationlist. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(1), 116-123.
  – Munde, V.S, Vlaskamp, C. Post, W.J., Ruijssenaars, A.J.J.M., Maes, B. &. Nakken, H.† (2012) Observing and influencing alertness in individuals with profound intellectual and multiple disabilities in multisensory environments.  Journal of Cognitive Education and Psychology, 11, 1, 5-20.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!