Onderzoek naar de inzet van paarden als therapie

Paarden worden steeds frequenter ingezet als co-therapeut ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met een zorgvraag. Ondanks het feit dat therapie met paarden de laatste jaren steeds meer aan populariteit wint, bestaat er geen duidelijk beeld van hoe en waar in Friesland reeds met verschillende vormen van therapie met paarden gewerkt wordt.

In opdracht van de Provincie Friesland is in deze studie uitgezocht welke kansen er voor Friesland zijn om zich als voorloper in Nederland op de kaart te zetten bij de inzet van paarden in de zorg. Ook zijn de perspectieven van een Friese opleiding voor therapie met paarden onderzocht.

Deze haalbaarheidsstudie is onder verantwoordelijkheid van Projecten LTO Noord uitgevoerd.

Bekijk het onderzoek:

Steun het Platform EMG en word ook donateur!