Vooronderzoek naar omvang en samenstelling van de groep mensen met EMB

Martin Schuurman heeft in opdracht van Platform EMG in 2010 vooronderzoek gedaan naar de omvang en samenstelling van personen met ernstige meervoudige beperkingen. In Nederland zijn nauwelijk cijfers beschikbaar over deze doelgroep. Het Platform EMG wil graag beschikken over meer eenduidige informatie over deze groep mensen.

Het vooronderzoek is gestart omdat er de behoefte heerst om inhoudelijke ontwikkelingen te kunnen plaatsen en beleidsadviezen naar overheid, organisaties, zorgverzekeraars, e.d. getalsmatig te kunnen onderbouwen. In het bijzonder zou men meer precieze informatie willen hebben over de samenstelling van de groep mensen met EMB naar leeftijd, wonen en dagactiviteiten.

Lees hier het rapport van het vooronderzoek.

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!