Interdisciplinair werken in de context van onderwijs en zorg; Samen sterker?

Samen sterker is een onderzoek naar interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken op de Alk, de Ruimte en de Zevensprong. Dit onderzoek is uitgevoerd door Hans Schuman. 

Aanleiding onderzoek
De directie van de stichting Helioskoop heeft gevraagd onderzoek te doen naar de opvattingen van hun medewerkers over het samenwerken met elkaar bij het vormgeven van het onderwijs en de revalidatie, c.q. de paramedische behandeling, ten behoeve van de begeleiding, de ondersteuning en de zorg voor leerlingen met een cluster 3 indicatie. De stichting Helioskoop bestaat uit Heliomare onderwijs (een mytyl/tyltylschool in Wijk aan Zee), de Alk (een ZML school in Alkmaar), de Zevensprong (een ZML school in Beverwijk), de Ruimte (een mytylschool in Bergen) en een dienst Ambulante begeleiding. De paramedici die betrokken zijn bij de behandeling van leerlingen onder schooltijd (logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten), zijn ofwel in dienst van de betreffende school (respectievelijk de Alk, de Ruimte of de Zevensprong) ofwel in dienst van Heliomare revalidatie. In het laatste geval worden zij dan ingehuurd door Heliomare onderwijs.

Methode
Om zoveel mogelijk medewerkers de gelegenheid te geven hun opvattingen kenbaar te maken over het interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken, is ervoor gekozen alle medewerkers die direct met de leerlingen werken een vragenlijst voor te leggen. De vragenlijst is uitgeprobeerd met leden van de kenniskring, die de lijst ook voorgelegd hebben aan één of meer collega’s met wie zij samenwerken. Op basis van de feedback is de vragenlijst aangepast. Tevens is besloten de medewerkers over twee groepen te verdelen:

  • Groep 1: medewerkers van de Alk, de Ruimte en de Zevensprong, zowel onderwijsgevenden en ambulante begeleiders, als ondersteunend personeel, zoals assistenten, leraarondersteuners, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en orthopedagogen.
  • Groep 2: alle medewerkers van Heliomare onderwijs en van Heliomare revalidatie die werken met leerlingen die onderwijs ontvangen via Heliomare onderwijs.

In dit verslag worden de uitkomsten weergegeven van groep 1, medewerkers van de Alk, de Ruimte en de Zevensprong.

De onderzoeksvragen

Met het onderzoek wilden we antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • Hoe ervaren en waarderen de verschillende professionals, die werkzaam zijn op één van de Helioskoopscholen of binnen de dienst Ambulante begeleiding, de samenwerking met collega’s de samenwerking met collega’s die eenzelfde functie/taak vervullen én de samenwerking met collega’s die werkzaam zijn vanuit een andere discipline?
  • Welke aspecten vinden zij belangrijk bij het samenwerken?
  • Welke vaardigheden (competenties) vinden zij belangrijk bij het samenwerken?

Lees hier het onderzoek ‘Samen sterker?’

Steun het Platform EMG en word ook donateur!