Effectiviteit en uitvoerbaarheid van het communicatieprogramma COCPvg

Het COCPvg-programma leidt aantoonbaar tot een betere communicatie van en met niet of nauwelijks sprekende kinderen of volwassenen met verstandelijke of meervoudige beperkingen.

In dit programma leren belangrijke mensen uit het sociale netwerk hoe zij de communicatie soepeler, gelijkwaardiger en plezieriger kunnen laten verlopen. Dit gebeurt in bijeenkomsten voor de communicatiegroep rond een cliënt en door individuele en groepsbegeleiding aan de hand van video-opnames van de interactie met de cliënt.

Meer info
Het onderzoek is afgerond in 2011. Lees het volledige artikel over Wetenschappelijk onderzoek COCPvg  of download  hier het onderzoeksrapport  downloaden.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!