Een Multi-sensory storytelling boek

Multi-sensory storytelling (MSST) is een voorleesactiviteit speciaal ontwikkeld voor personen met een zeer ernstige, verstandelijke en motorische beperking (ZEVMB). Bij deze methode wordt gesproken tekst ondersteund door het aanbieden van meerdere zintuiglijke stimuli. Een MSST-verhaal is een boek dat aangepast wordt op de mogelijkheden en voorkeuren van een persoon met ZEVMB.

Bruikbaarheid en effectiviteit
In samenwerking met de ’s Heeren Loo zorggroep en met subsidie van stichting SPZ doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de effectiviteit en bruikbaarheid van MSST. In dit kader is een instrument ontwikkeld voor het maken en voorlezen van een MSST-boek. Dit instrument is bedoeld voor begeleiders op een woongroep of activiteitencentrum, ouders van kinderen met een ZEVMB, maar ook voor orthopedagogen of logopedisten die een boek willen maken voor één of meerdere cliënten. Het instrument bestaat uit een handleiding en een scoreformulier. In de handleiding wordt informatie gegeven over MSST, met behulp van het scoreformulier wordt op een gestructureerde manier gewerkt aan het maken en voorlezen van een MSST-boek.

Zelf gebruiken?
Het  instrument is gratis verkrijgbaar via de website van multi-sensory storytelling. Wanneer u het instrument voor het maken en voorlezen van een MSST-boek wilt gaan gebruiken, kunt u contact opnemen met mw Annet ten Brug.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!