Continuïteit van zorg voor het kind met een ernstige meervoudige beperking

Er is onderzoek gedaan naar de continuïteit van zorg voor het kind met een ernstige meervoudige beperking, gedurende een opname op de kinderafdeling van een ziekenhuis. F.M. Casteleijn heeft dit onderzoek uitgevoerd tijdens haar opleiding Verpleegkundig Specialist intensieve zorg aan de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer. Het onderzoek bevat een verbeterplan voor ziekenhuisopneme van MCG kinderen. Hieronder staat de samenvatting.

Doel
Het gaat om de zorg gedurende een ziekenhuisopname voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) die naast hun beperking te maken hebben met gezondheidsproblemen. Het ontbreken van kennis bij de kinderverpleegkundigen over de communicatie, gedragingen en verzorging voor een kind met EMB maakt dat de continuïteit van zorg voor dit kind tijdens een ziekenhuis opname niet gewaarborgd kan worden. Doel van dit onderzoek is een ontwikkeling te ontdekken waarin de continuïteit van zorg voor een kind met EMB op de kinderafdeling gewaarborgd wordt.

Methode
Er is een kwalitatief praktijkonderzoek inclusief een literatuurstudie uitgevoerd. Er is gezocht in de database van Pubmed, CINAHL en Cochrane naar studies die beschrijven hoe continuïteit van zorg voor kinderen met EMB op de kinderafdeling van het ziekenhuis gewaarborgd kan worden. Daarnaast zijn er open interviews met experts gehouden.

Resultaten
De literatuur beschrijft drie mogelijke oplossingen, het Family- Centered Care model en het Medical Home model. Deze modellen erkennen onder andere de kracht en expertise van ouders. Ook Case- Management komt aan de orde. Naast deze oplossingen benoemen experts het creëren van een, speciaal voor het kind met EMB ontwikkelde anamnese en een digitaal informatiebestand.

Discussie
Experts zeggen dat de zorg voor een kind met EMB zo specifiek is, dat het niet haalbaar is om iedere medewerker van de kinderafdeling expert te maken op het gebied van deze zorgvraag. Eén persoon/ Case-Manager moet de expertise hebben op het gebied van kinderen met EMB. De rol van de ouders blijft groot maar verandert.

Conclusie
De combinatie van de benadering Family-Centered Medical Home, Case-Management, een specifieke anamnese en een digitaal altijd toegankelijk bestand met informatie over het kind, lijkt de beste manier om continuïteit van zorg voor een kind met EMB tijdens een ziekenhuisopname op de kinderafdeling van het Lange Land Ziekenhuis te waarborgen.

Bekijk hier het onderzoeksrapport.

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!