Behandeling voor slaapstoornissen bij verstandelijk gehandicapten

Promotie-onderzoek naar behandeling voor slaapstoornissen bij verstandelijk gehandicapten

Drs. Wiebe Braam is als arts verstandelijk gehandicapten (AVG), werkzaam bij ’s Heeren Loo en verbonden aan het Gouverneur Kremers Centrum van de Universiteit Maastricht en het academisch ziekenhuis Maastricht. ’s Heeren Loo biedt op verschillende plekken in Nederland ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Braam hoopt op 29 september 2010 te promoveren aan de Universiteit Maastricht
Slaapstoornissen bij verstandelijk gehandicapten zijn een veelvoorkomend en zwaar onderschat probleem, aldus Braam. ‘Een gehandicapt kind dat ’s nachts meermalen luidruchtig wakker wordt, zorgt ook voor slaapproblemen bij de ouders. Die gaan daardoor slechter functioneren, en dat kan weer leiden tot relatieproblemen, ziekteverzuim en burn-out of tot opname van het kind in een instelling.’

Gedragsproblemen
De oorzaak van de slaapproblemen bij verstandelijke gehandicapten is veelal een stoornis in het melatonineritme. Die lichaamseigen stof is van belang voor het functioneren van de biologische klok. Door een stoornis in de melatoninehuishouding werken normale slaapmiddelen bij verstandelijk gehandicapten niet of slecht. Het geneesmiddel melatonine werkt wel, mits goed toegediend. Het bij in- en doorslaapproblemen, en heeft ook een gunstig effect op gedragsproblemen overdag.

Speekselonderzoek
Het toedienen van melatonine werkt alleen als mensen er een tekort aan hebben. Daarom is het belangrijk een behandeling met het middel alleen te beginnen als het tijdstip is vastgesteld waarop de eigen melatonineproductie op gang komt. Dit kan via speekselonderzoek. ‘Als er geen tekort is, helpt het ook niet om melatonine te geven. Doe je dat wel, dan kan zelfs een averechts effect optreden waarbij de slaapproblemen binnen vier tot zes werken versterkt terugkeren’, aldus Braam.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!