Afgeronde onderzoeken EMB

 • Vooronderzoek naar omvang en samenstelling van de groep mensen met EMB

  Gepubliceerd op: 29 februari 2012

  Martin Schuurman heeft in opdracht van Platform EMG in 2010 vooronderzoek gedaan naar de omvang en samenstelling van personen met ernstige meervoudige beperkingen. In Nederland zijn nauwelijk cijfers beschikbaar over deze doelgroep. Het Platform EMG wil graag beschikken over meer eenduidige informatie over deze groep mensen.

  Lees meer
 • Effectiviteit en uitvoerbaarheid van het communicatieprogramma COCPvg

  Gepubliceerd op: 22 februari 2012

  Het COCPvg-programma leidt aantoonbaar tot een betere communicatie van en met niet of nauwelijks sprekende kinderen of volwassenen met verstandelijke of meervoudige beperkingen. In dit programma leren belangrijke mensen uit het sociale netwerk hoe zij de communicatie soepeler, gelijkwaardiger en plezieriger kunnen laten verlopen.

  Lees meer
 • Een Multi-sensory storytelling boek

  Gepubliceerd op: 29 februari 2012

  In samenwerking met de ’s Heeren Loo zorggroep en met subsidie van stichting SPZ doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de effectiviteit en bruikbaarheid van MSST.

  Lees meer
 • Sociaal emotioneel functioneren van kinderen met EMB

  Gepubliceerd op: 29 februari 2012

  Op verzoek van kinderdagcentrum De Blauwe Vogel van Amerpoort vond in 2009 en 2010 met ondersteuning van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een onderzoek plaats naar het sociaal emotioneel functioneren van kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

  Lees meer
 • Behandeling voor slaapstoornissen bij verstandelijk gehandicapten

  Gepubliceerd op: 29 februari 2012

  Promotie-onderzoek naar behandeling voor slaapstoornissen bij verstandelijk gehandicapten van Drs Wiebe Braam, arts verstandelijk gehandicapten (AVG), werkzaam bij ’s Heeren Loo en verbonden aan het Gouverneur Kremers Centrum van de Universiteit Maastricht en het academisch ziekenhuis Maastricht.

  Lees meer
 • Werken met ernstig meervoudig beperkten

  Gepubliceerd op: 29 februari 2012

  Lobke van Breukelen is afgestudeerd aan de Hogeschool Enschede, fysiotherapie. Naar aanleiding van haar afstuderen heeft ze een afstudeerscriptie gemaakt wat gaat over het werken met ernstig meervoudig beperkten. Haar scriptie is een informatiepakket voor zorgverleners die voor het eerst in aanraking komen met ernstig meervoudig beperkten.

  Lees meer
 • Pijngedraganalyse en onderzoek

  Gepubliceerd op: 29 februari 2012

  Wendy Stortelder, werkzaam bij Fatima, heeft naar aanleiding van haar afstuderen aan de opleiding kinderfysiotherapie de Pijn-Gedrag-Analyse geimplementeerd en daaruit is ook een stukje wetenschappelijk onderzoek gedaan in 2010.

  Lees meer
 • Onderzoek naar de inzet van paarden als therapie

  Gepubliceerd op: 29 februari 2012

  Paarden worden steeds frequenter ingezet als co-therapeut ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met een zorgvraag. Ondanks het feit dat therapie met paarden de laatste jaren steeds meer aan populariteit wint, bestaat er geen duidelijk beeld van hoe en waar in Friesland reeds met verschillende vormen van therapie met paarden gewerkt wordt.

  Lees meer
 • Vrijetijdsbesteding van mensen met ZEVMB

  Gepubliceerd op: 16 juli 2012

  Vlaskamp, Zijlstra en Boonstra (2003) hebben een onderzoek verricht naar de vrijetijdsbesteding van mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB)

  Lees meer
 • Sociaal emotioneel functioneren van kinderen en jongeren met EMB

  Gepubliceerd op: 15 augustus 2012

  In 2003 heeft uitbreiding plaatsgevonden van de doelgroepen van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), onder meer naar mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Ook vanuit deze doelgroep wordt het CCE sindsdien benaderd met bijzondere zorgvragen. Er blijkt een sterke behoefte aan meer inzicht in het in het sociaal-emotioneel functioneren van deze kinderen.

  Lees meer
 • Continuïteit van zorg voor het kind met een ernstige meervoudige beperking

  Gepubliceerd op: 05 oktober 2012

  Er is onderzoek gedaan naar de continuïteit van zorg voor het kind met een ernstige meervoudige beperking, gedurende een opname op de kinderafdeling van een ziekenhuis. F.M. Casteleijn heeft dit onderzoek uitgevoerd tijdens haar opleiding Verpleegkundig Specialist intensieve zorg aan de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer. Het onderzoek bevat een verbeterplan voor ziekenhuisopneme van MCG kinderen.

  Lees meer
 • Comorbiditeit bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen in Suriname

  Gepubliceerd op: 11 oktober 2012

  Het doel van het onderzoek is het opzetten van een health-watch programma voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen in een Surinaams kindercentrum. De gezondheidstoestand van elk kind werd geïnventariseerd en het medisch netwerk en preventieve activiteiten van het kinderdagcentrum werden in kaart gebracht.

  Lees meer
 • Interdisciplinair werken in de context van onderwijs en zorg; Samen sterker?

  Gepubliceerd op: 19 oktober 2012

  Samen sterker is een onderzoek naar interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken op de Alk, de Ruimte en de Zevensprong. Dit onderzoek is uitgevoerd door Hans Schuman.

  Lees meer
 • Samenwerken voor kinderen en jongeren

  Gepubliceerd op: 19 oktober 2012

  Samenwerken voor kidneren en jongeren is een onderzoek naar interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken binnen Heliomare onderwijs, de dienst Ambulante Begeleiding en Heliomare revalidatie. Dit onderzoek is uitgevoerd door Hans Schuman.

  Lees meer
 • Research Centre on Profound and Multiple Disabilities

  Gepubliceerd op: 16 januari 2013

  Het Research Centre is onderdeel van de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen de onderzoekslijn ‘personen met ZEVMB’ van het Research Centre zijn verschillende projecten en onderzoeken afgerond.

  Lees meer
 • Gezondheidsonderzoek naar kinderen met EMB

  Gepubliceerd op: 21 mei 2013

  Sinds 2000 hebben onderzoekers van de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten verschillende grote onderzoeken gedaan naar gezondheidsproblemen bij kinderen met EMB.

  Lees meer

Steun het Platform EMG en word ook donateur!