Zeggenschap en inclusie EMB

Gepubliceerd op: 18 mei 2012 - door: Platform EMG

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen lopen veel risico de regie en controle over hun eigen leven te verliezen en buitengesloten te raken van onze samenleving. Het project Zeggenschap en inclusie voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen wil organisaties toerusten om de zeggenschap van deze groep en hun betrokkenheid en deelname aan de maatschappij te stimuleren en te borgen. Het Platform EMG is bij dit project betrokken.

In het project staat de praktijk centraal:

  • Uw team vormt, na een intake, samen met 4-8 teams uit andere instellingen een leernetwerk. Daarin wisselen teams kennis, ervaringen en resultaten uit en leren zij van experts en van elkaar.
  • U werkt met de VeranderKIZT (Kwaliteits-, Inclusie- en ZeggenschapTools) aan vergroting van zeggenschap en inclusie voor mensen met EMB en aan een manier van (intern) organiseren die hierbij aansluit.
  • Tijdens het leernetwerk organiseren we 2 netwerkbijeenkomsten en een slotbijeenkomst
  • Een team van medewerkers, mensen met een beperking en hun familie/netwerk gaat aan de slag onder begeleiding van een coach en experts. Deze samenwerking vormt de basis voor het verandertraject. De ondersteunende rol van het management is hierin essentieel
  • Uw ervaringen en resultaten vormen de basis om de VeranderKIZT te verfijnen en geschikt te maken voor de praktijk. Doel is bredere verspreiding, zodat meer mensen en organisaties profijt hebben van deze kennis.

Voor aanmelden en meer informatie kijk op de website van Kennisplein Gehandicaptenzorg.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!